Landhuis Tusschenwijck wordt infocentrum voor de energieprojecten van TenneT in regio Beverwijk

Door: Jan Pronk

BEVERWIJK - De komende jaren huurt TenneT het Landhuis Tusschenwijck gelegen aan de Zeestraat tussen Beverwijk en Wijk aan Zee. In het pand wordt een informatiecentrum ingericht voor de projecten die de komende jaren in de regio Beverwijk worden uitgevoerd. "We zijn blij dat we met deze markante locatie een plek in het werkgebied hebben gevonden waar we mensen over onze energieprojecten kunnen informeren", vertelt stakeholdersmanager Manon Raats van TenneT. "En evenzo belangrijk, dat we een plek hebben waar we zichtbaar en bereikbaar zijn zodat mensen met vragen, zorgen of klachten rechtstreeks bij ons kunnen aankloppen."

Verbouwen en inrichten

De komende maanden zal er zeker de nodige activiteit op het landgoed plaatsvinden. Manon Raats:"We verwachten ongeveer twee maanden nodig te hebben om het centrum in te richten met een maquette, videopresentaties en overige informatiemiddelen. Ook worden er enkele werkplekken gecreëerd. We hopen het centrum voor het eind van het jaar te kunnen openen en dan laten we ook de exacte openingstijden weten."

Lokale partners

Het object is in eigendom bij de Stichting Administratiekantoor Landhuis 'Tusschenwijck'. Bestuurder Albert Zijlstra kan zich verenigen met het feit dat voor de komende jaren een passende oplossing is gevonden voor het gebruik van het karakteristieke pand. "Dit Landhuis Tusschenwijck hoort niet leeg te staan, dat verdient activiteit. Het liefst een activiteit die de lokale samenleving en ondernemers ondersteunt."

Raad van State

Op de vraag of juist TenneT als huurder hem geen dubbel gevoel geeft, antwoord de ondernemer nuchter: "Het is bekend dat het stichtingsbestuur niet blij is met de plannen voor het trafostation dat hier langs de Zeestraat komt te liggen. Het bestuur heeft er samen met de dorpsraad Wijk aan Zee en de Stichting Milieuherstel Wijk aan Zee alles aan gedaan om de bouw van het trafostation op deze locatie te voorkomen. Daarvoor zijn we als belanghebbenden in beroep gegaan bij de Raad van State. Maar die heeft uiteindelijk niet in ons voordeel beslist. En dan is het klaar en moet je verder."

Groene energie

Het stemt Zijlstra daarom positief dat voor het Landhuis Tusschenwijck een gebruiker met een maatschappelijke betekenis is gevonden voor een langere periode. Zijlstra: "Het zou mooi zijn als het informatiecentrum op deze locatie in de komende jaren uitgroeit tot een educatief centrum voor het informeren over het verduurzamen van onze energieproductie. Dan wordt Tusschenwijck een plek waar mensen van heinde en verre komen kijken hoe je de samenleving beter maakt met groene energie. Kunnen ze na het bezoek aan 'Zeestraat 250' nog even genieten van het mooie strand van Wijk aan Zee."


Projecten Hollandse Kust (noord) (west Alpha) en (west Beta) & Netuitbreiding Beverwijk – Oterleek

De windparken Hollandse Kust (noord),Hollandse Kust (west Alpha) en Hollandse Kust (west Beta) hebben alle 3 een vermogen van 700 Megawatt. Dat betekent dat ze samen zoveel elektriciteit opwekken als 2,1 miljoen Nederlandse huishoudens jaarlijks gebruiken. Al die opgewekte stroom wordt via het net op zee getransporteerd. Dit net op zee is de totale netverbinding vanaf de windparken Hollandse Kust (noord), Hollandse Kust (west Alpha) en Hollandse Kust (west Beta) naar het landelijke hoogspanningsnet en bestaat uit een deel op zee en een deel op land, tot aan de het hoogspanningsstation in Beverwijk, dat deel uitmaakt van de Noordring 380 kV. Het energieproject Beverwijk – Oterleek zorgt voor extra capaciteit in de regio Noord-Holland. TenneT legt een nieuwe (ondergrondse)kabelverbindingen tussen Beverwijk en Oterleek aan, bouwt een nieuw 150 kV-schakelstation in Beverwijk en vernieuwt de kabels tussen hoogspanningsstation Velsen en het hoogspanningsstation in Beverwijk.

Meer info op: www.netopzee.eu

www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/onshore-projecten-nederland/netuitbreiding-noord-holland/

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing