Leerlingen Heliomare voeren actie

Door: Cor Beumer

WIJK AAN ZEE - De bezuinigingen in het passend onderwijs laten leerlingen van de school van Heliomare in Wijk aan Zee niet onberoerd. Zij komen op eigen initiatief in actie tegen de plannen van de minister om 300 miljoen te bezuinigen. De leerlingen zijn een petitie gestart die zij aan leden van de Tweede Kamer zullen aanbieden. Daarnaast maken zij vandaag op het schoolplein met de hele school een film die zij mogen vertonen tijdens de landelijke stakingsdag van leraren op 6 maart in de Arena in Amsterdam Z-O.

De leerlingen hebben een eerste actie brief gemaakt met de boodschap: “Bezuinigingen op passend onderwijs: Fout! Onze regering, waar we op moeten kunnen rekenen, laat ons in de steek! Door 300 miljoen te bezuinigen op het passend onderwijs, neemt de kwaliteit van het onderwijs af: Klassen worden groter. Ervaren docenten met specialistische kennis worden aan de kant gezet. Faciliteiten worden minder. Het eind van speciaal onderwijs, komt dichtbij, zonder goede alternatieven. Deze manier van handelen is onacceptabel. Dus roepen wij de tweede kamer op om tegen te stemmen.” Tijdens de stakingsmanifestatie in de Arena op 6 maart zullen vijftien leerlingen van Heliomare onderwijs aanwezig en mogen zij op het podium hun actie toelichten.

In het regeerakkoord is afgesproken fors te bezuinigen op speciaal onderwijs, ambulante begeleiding en speciale tussenvoorzieningen. Alle leerlingen krijgen er mee te maken maar de leerlingen in het speciaal onderwijs worden het hardst getroffen door de bezuiniging van 300 miljoen euro. Het is een bewuste keus van de regering om de bezuinigingen bij het speciaal onderwijs neer te leggen. Nog sterker: er is sprake van politieke onwil; door te schuiven met budgetten binnen de onderwijsbegroting zou deze bezuiniging van 300 miljoen niet nodig zijn. De regering kiest er bewust voor wel 250 miljoen extra uit te trekken voor de prestatiebeloning van docenten.

Schoolbesturen uit regulier- en speciaalonderwijs moeten vanaf 2013 in hun eigen regio samenwerkingsverbanden passend onderwijs vormen die zorgen dat leerlingen die ondersteuning nodig hebben, dat ook krijgen. Hiervoor is alleen veel minder geld beschikbaar dan nu het geval is. De rugzakfinanciering verdwijnt. Die maakte het mogelijk dat in de reguliere scholen extra ondersteuning aan leerlingen werd gegeven. De reguliere scholen zullen dit straks grotendeels uit eigen middelen moeten betalen. Er zal hiernaast enorm veel deskundigheid verloren gaan, vooral in het speciaal onderwijs. Uiteindelijk zijn daar alle leerlingen en leraren, zowel in het regulier als speciaal onderwijs de dupe van.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing