Lokale partijen droegen substantieel bij aan hogere opkomst

Door: Bos Media Services

BEVERWIJK - De lokale partijen die niet verbonden zijn aan een landelijke partij, hebben in Beverwijk een substantiële bijdrage geleverd aan de hogere opkomst tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van vorige maand. Tot die conclusie komt Radio Beverwijk na het analyseren van de gegevens uit de eigen schaduwenquête.

Op het enquêteformulier van Radio Beverwijk stonden vier vragen. Bij het verlaten van het stembureau werd aan de kiezers niet alleen gevraagd op welke partij ze dit keer hebben gestemd, maar ook op welke partij vier jaar geleden werd gestemd. Verder moesten de leeftijdscategorie en het geslacht worden ingevuld. Op basis van deze informatie werd het voor de vrijwilligers van Radio Beverwijk mogelijk om conclusies te trekken uit het stemgedrag.

Zetelverdeling niet geheel correct
Bij eerdere edities van de schaduwenquête kwam de zetelverdeling in de prognose van Radio Beverwijk vrijwel geheel overeen met de uiteindelijke uitslag van de verkiezingen. Dit jaar was de afwijking iets groter. Vrijwilliger Raimond Bos heeft daar wel een verklaring voor: "Als je goed kijkt, zie je dat de afwijking eigenlijk wel meevalt. Wij hadden D66 twee zetels meer toebedeeld dan ze er uiteindelijk kregen, terwijl we CDA en PvdA beiden een zetel minder hadden toebedeeld. De rest klopte. Het verschil in de enquêtegegevens van D66 is vrij eenvoudig te verklaren. Vier jaar geleden schoot die partij overal in de gemeente omhoog, dus was er een eenduidig beeld te schetsen. Dit jaar zien we dat de partij terugvalt, maar niet in Wijk aan Zee. Het stembureau in Wijk aan Zee behoorde tot de locaties waar wij enquêtes hebben uitgevoerd. Als je kijkt naar de werkelijke uitslag in Wijk aan Zee, zie je dat D66 daar 315 van de 1025 uitgebrachte stemmen heeft gekregen. Dat is ruim dertig procent. De Wijk aan Zeeërs zijn D66 meer trouw gebleven dan de Beverwijkers. Omdat De Moriaan in Wijk aan Zee bij ons één van de vijf locaties was waar werd geënquêteerd, heeft dat het beeld vertekend."

Dat blijkt inderdaad wanneer de cijfers naast elkaar worden gelegd:

MÉT WIJK AAN ZEEZONDER WIJK AAN ZEE
PartijZetelsPartijZetels
D665,51D663,76
VVD4,57VVD3,95
GroenLinks4,45GroenLinks3,30
PvdA2,53PvdA2,15
Gemeentebelangen1,10Gemeentebelangen0,94
CDA2,59CDA2,07
Democraten Beverwijk1,77Democraten Beverwijk1,23
Samen Beverwijk2,10Samen Beverwijk1,87
Vrij!2,38Vrij!2,08


De cijfers in bovenstaande tabel betreffen het aantal uitgebrachte stemmen per partij, gedeeld door het aantal beschikbare zetels in de gemeenteraad. Hierbij is dus nog geen rekening gehouden met de kiesdeler en de verdeling van restzetels. Het geeft puur een indicatie van de onderlinge verhoudingen.

Hogere opkomst
De opkomst was dit jaar in Beverwijk iets hoger dan vier jaar geleden. Volgens Radio Beverwijk hebben de niet-landelijk opererende lokale partijen hierbij een belangrijke rol gespeeld. Hoewel ze in de gemeenteraad minder dan een derde van alle zetels bezetten, blijkt dat ze voor de helft verantwoordelijk zijn voor het naar de stembus krijgen van mensen die vier jaar geleden niet kwamen opdagen. Radio Beverwijk verwerkte 3152 enquêteformulieren. Op 115 formulieren werd door kiezers aangegeven dat men vier jaar geleden weliswaar stemrecht had, maar toen niet stemde. Kijken we vervolgens waar deze mensen nu hun stem op uitbrachten, dan is de verdeling als volgt:

PartijStemmen
Vrij!20
Samen Beverwijk19
D6618
Democraten Beverwijk15
VVD15
PvdA10
CDA7
GroenLinks6
Gemeentebelangen5


De winst van de nieuwe partijen

Interessant is ook om te zien waar de nieuwe partijen Samen Beverwijk en Vrij! hun kiezers vandaan hebben gehaald. Dit zijn uiteraard niet alleen maar 'nieuwe' kiezers, alle andere partijen in de gemeenteraad hebben stemmen verloren door de komst van de nieuwelingen. Uit onderstaande tabellen blijkt hoe die verdeling ligt.

Samen Beverwijk246 formulieren
D6622
VVD14
GroenLinks20
PvdA17
Gemeentebelangen10
CDA7
Democraten Beverwijk9
Weet het niet meer70

Had nog geen stemrecht

16
Blanco25
Bewust niet gestemd19
Niet woonachtig in Beverwijk17
Vrij!279 formulieren
D6616
VVD49
GroenLinks12
PvdA26
Gemeentebelangen3
CDA4
Democraten Beverwijk10
Weet het niet meer57

Had nog geen stemrecht

34
Blanco29
Bewust niet gestemd20
Niet woonachtig in Beverwijk

19


Hieruit is duidelijk zichtbaar dat de partij Vrij! zoals verwacht flink wat stemmen van de VVD heeft afgesnoept. Tot de gelederen van deze partij behoren twee voormalige fractieleden van de VVD, te weten Puck Witte en Frans Koster.

Snel vergeten
Opvallend is dat één op de acht kiezers niet meer weet welke partij vier jaar geleden zijn of haar voorkeur had. Maar liefst 395 kiezers vulden op ons enquêteformulier in niet meer te weten op welke partij in 2014 werd gestemd. Mogelijk ligt dit aantal in feite nog hoger, want nog eens een flink aantal mensen liet deze vraag helemaal open.

De keuze van de jongeren

Op basis van de leeftijdsvraag op het enquêteformulier kunnen ook conclusies worden getrokken over het stemgedrag van onze jongeren. Wanneer we alleen kijken naar de keuzes van de kiezers in de categorie 18 tot en met 25 jaar, komt er een totaal ander beeld naar voren. Opvallend is daarbij de hoge score van de partij Vrij! met ruim een zesde van alle stemmen. Op basis van 302 door jongeren ingevulde formulieren is de verdeling als volgt:

PartijStemmen
D6667
GroenLinks52
Vrij!51
VVD44
Samen Beverwijk30
PvdA24
CDA20
Democraten Beverwijk11
Gemeentebelangen3


Waarheen gingen de kiezers van D66 en Gemeentebelangen?
Gesteld mag worden dat D66 en Gemeentebelangen de grootste verliezers van deze verkiezingen zijn geworden. D66 verloor twee zetels, Gemeentebelangen verloor er drie. Waar gingen deze kiezers naartoe? Op basis van de vraag "Wat stemde u vier jaar geleden?" kunnen we inzoomen op de kiezers die toen voor één van deze twee partijen kozen. Deze cijfers zijn weergegeven in de onderstaande tabellen.

Op 452 formulieren stond aangegeven dat vier jaar geleden op D66 werd gestemd. Deze kiezers kozen dit jaar voor de volgende partijen:

D66284
VVD24
GroenLinks45
PvdA14
Gemeentebelangen7
CDA24
Democraten Beverwijk16
Samen Beverwijk22
Vrij!16


Op 87 formulieren stond aangegeven dat vier jaar geleden op Gemeentebelangen werd gestemd. Deze kiezers kozen dit jaar voor de volgende partijen:

D662
VVD3
GroenLinks1
PvdA5
Gemeentebelangen49
CDA3
Democraten Beverwijk11
Samen Beverwijk10
Vrij!3advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing