Luchtkwaliteit Noord-Holland in 2019 binnen de norm

Door: Jan Pronk

IJMOND - In de IJmond, het havengebied van Amsterdam (Westpoort) en de Haarlemmermeer is in 2019 op alle meetlocaties voldaan aan de Europese wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit. De trendanalyse laat bovendien zien dat vanaf 2009 de concentraties fijnstof (PM10, PM2.5) en NO2 in alle drie de regio's dalen. Dit staat in het jaarlijkse datarapport luchtkwaliteit 2019 dat mede is opgesteld in opdracht van de provincie Noord-Holland.

Gedeputeerde Jeroen Olthof (Leefbaarheid en Milieu): "Het is goed om te zien dat de luchtkwaliteit ook in 2019 voldoet aan de Europese wettelijke normen. Maar ons doel is om zo snel mogelijk te voldoen aan de strengere WHO-advieswaarden (World Health Organization). We blijven samen met overheden, het bedrijfsleven en experts werken aan een schonere lucht in Noord-Holland."

De resultaten laten zien dat vanaf 2009 de concentraties fijnstof en stikstofdioxide (NO2) dalen. Op alle meetlocaties is in 2019 voldaan aan de Europese grenswaarden. De aanwezige hoeveelheid stikstofdioxide (NO2) en koolstofmonoxide (CO) valt in heel Noord-Holland ook onder de strengere WHO-waarden. Voor fijn stof (PM10 en PM2,5) wordt nog niet overal voldaan aan de WHO-advieswaarden. De provincie werkt op verschillende manieren aan een schonere lucht. Het project Hollandse luchten is daar een voorbeeld van. Ook tekende de provincie in het begin van dit jaar het Schone Lucht Akkoord.

Samen meten
De provincie Noord-Holland meet al jaren de luchtkwaliteit in de IJmond, het havengebied Amsterdam en de Haarlemmermeer. Dit gebeurt in deze gebieden omdat hier sprake is van uitstoot door bijvoorbeeld industrie, verkeer, scheepvaart of luchtvaart. GGD Amsterdam voert deze metingen uit en rapporteert erover. De metingen zijn een aanvulling op het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en bedoeld om op basis van lokale omstandigheden meer details over de luchtkwaliteit te meten. De metingen zijn voor iedereen te volgen. De meetgegevens worden een keer per jaar in een datarapport verzameld en geanalyseerd.

In de IJmond staan zes meetstations, waarvan één op het terrein van Tata Steel. In en rond de Westpoort staan vier meetstations en in de Haarlemmermeer zijn het er drie. Daarnaast zijn er twee achtergrondstations om meetgegevens mee te vergelijken.

Meer informatie staat op de webpagina Luchtkwaliteit. De actuele resultaten van het provinciaal meetnet zijn online te raadplegen op www.luchtmeetnet.nl

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
LEQUAL Online Marketing