Maatwerk afvalinzameling voor Wijk aan Zee

Door: Jan Pronk

BEVERWIJK – Sinds maart 2019 zijn de ondergrondse containers voor restafval en gft
alleen nog met een afvalpas te openen in de gemeente. Dit is conform het grondstoffenplan.
In Wijk aan Zee leidt het afsluiten van de ondergrondse containers tot explosief meer
afvaldumpingen naast de containers.

Dit komt door de combinatie van het toeristische
karakter en de huisvestiging voor tijdelijke arbeidsmigranten. Beiden zijn niet in het bezit van
een pasje om afval in de ondergrondse containers te doen. Ook zijn zij mogelijk onvoldoende
op de hoogte van de regels voor het aanbieden van afval. Daarom is voor Wijk aan Zee
maatwerk nodig. De gemeente gaat samen met de inwoners van Wijk en Zee en
stakeholders een maatwerkoplossing bedenken voor de afvalinzameling.
Inwoners denken mee
De containers voor restafval en gft staan weer tijdelijk open in Wijk aan Zee, zodat
afvaloverlast tijdens de zomermaanden wordt voorkomen. Inwoners van Wijk aan Zee zijn
per brief geïnformeerd en gevraagd om mee te denken op welke manier de afvalinzameling
in Wijk aan Zee het beste georganiseerd kan worden. Ook de mening van de dorpsraad,
verhuurders van zomerhuisjes/appartementen, eigenaren van panden waar tijdelijke
arbeidsmigranten gehuisvest zijn, HVC, winkeliers en horeca is belangrijk voor de
maatwerkoplossing.
Maatwerk afval-inzamelmodel
Het maatwerk afval-inzamelmodel gaat over de afvalstromen restafval, gft, plastic, blik en
drinkpakken (PBD), papier, glas en textiel. Zwerfafval wordt ook meegenomen, zodat er
passende voorzieningen komen voor het afval dat geproduceerd wordt na een stranddag.
De extra kosten voor de maatwerkoplossing worden doorberekend in de afvalbegroting.
Afval scheiden blijft het doel, maar ook de kosten zijn belangrijk. De verkoop van recyclebare
stoffen levert geld op. En door minder restafval te verbranden worden kosten bespaard.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
LEQUAL Online Marketing