Meer aandacht nodig om vlieghinder nachtvluchten te beperken

Door: Ab Jenema

IJMOND - Acht samenwerkende gemeenten in de regio IJmond-Alkmaar stellen dat de vlieghinder door nachtvluchten verder kan en moet worden beperkt. Zij komen hiervoor met een aantal aanbevelingen, na een verkenning verricht door Omgevingsdienst IJmond, in samenwerking met Platform Vlieghinder Regio Castricum.

De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum en Uitgeest liggen, voor wat betreft de nachtvluchten onder de vaste aanvliegroute van de Polderbaan op Schiphol. De inzet van de Polderbaan voor landingen in de nacht leidt tot een stijging van het aantal meldingen in deze gemeente. Met de afsluiting van de oostelijke nachtelijke aanvliegroute is de overlast in deze regio gegroeid. Tegelijkertijd komt uit de verkenning naar voren dat de geluidshinder groter is dan volgens het bestaande beleid mag worden verwacht. Ook blijkt dat veel nachtvluchten niet mainportgebonden zijn en daarom economisch van minder belang. Daarom verzoeken de acht gemeenten  om een maatschappelijke kosten-batenanalyse uit te voeren waarin kosten als gevolg van slaapverstoring en gezondheidsproblemen worden afgezet tegen baten.

Wijze van aanvliegen
Niet alleen de route bepaalt de mate van vlieghinder die inwoners kunnen ervaren, ook de wijze van aanvliegen kan hierin bepalend zijn. In de praktijk blijkt dat vliegtuigen regelmatig afwijken van de vliegpaden en de wijze van aanvliegen niet altijd volgens een perfecte glijvlucht plaatsvindt. Dit zorgt voor hogere geluidsniveaus dan mag worden verwacht volgens de gebruikte waarden voor geluidsberekeningen. Het is zo dat er voor de nacht een speciaal regime van aan- en uitvliegen geldt. Een andere oorzaak van vlieghinder is het gespreid aanvliegen, waar Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) van gebruik mag maken bij veiligheids- of operationele redenen. Bij het gespreid aanvliegen wijken vliegtuigen af van de voorgeschreven vaste naderingsroutes. Tegelijkertijd wordt er dan in de nacht geen gebruik gemaakt van glijvluchten en wordt ook lager aangevlogen, waarmee een groter gebied dan nu te maken krijgt met vlieghinder. Om deze redenen staan de gemeenten in de regio IJmond-Alkmaar afwijzend tegenover voorstellen van de LVNL voor gespreid aanvliegen in de nacht.

 

Aandacht voor pieken in geluidsniveaus
Tevens komt er uit de verkenning naar voren, dat er een  fluctuatie in geluid is bij de nachtvluchten. Het huidige beleid en de berekeningen van vliegtuiggeluid zijn gebaseerd op gemiddelde niveaus. Uit de praktijk blijkt dat gemeten geluidsniveaus hoger uitkomen dan de berekende waarden. Omdat juist deze hoge geluidsniveaus leiden tot slaapverstoring willen gemeenten dat er meer aandacht wordt gegeven aan relevante extremen in de nachtperiode. Een aanknopingspunt hierin zijn berekeningen op basis van de nieuwe voorschriften voor het berekenen van geluidshinder.

 

Bestuurlijke agenda
Omgevingsdienst IJmond heeft het onderzoek uitgevoerd namens de vier IJmondgemeenten, Alkmaar, Bergen, Castricum en Heiloo. De acht gemeenten werken al een aantal jaar samen om toenemende hinder voor de regio te beperken . Om richting te geven aan het bestuurlijke circuit in de Omgevingsraad is in 2016 door de gemeenten de Bestuurlijke Agenda Schiphol vastgesteld. Het verminderen van de nachtelijke vlieghinder is een van de doelstellingen uit de Bestuurlijke Agenda.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing