Meer grip op probleemstoffen in bedrijfsafvalwater

Door: Ab Jenema

IJMOND - Afgelopen week hebben de verantwoordelijke organisaties die zich bezig houden met water de handen ineen geslagen om in het gebied boven het Noordzeekanaal beter zicht te krijgen op indirecte lozingen van bedrijven. Deze samenwerking zal leiden tot afspraken en heldere richtlijnen voor bedrijfsafvalwater.

Indirecte lozingen zijn lozingen van afvalwater die via de gemeentelijke riolering bij de rioolwaterzuivering komen. Op het riool geloosd water wordt gezuiverd, om vervolgens weer geloosd te worden op het oppervlaktewater. Oppervlaktewater is weer deels een bron voor de productie van drinkwater voor de inwoners van de provincie Noord-Holland. De samenwerkende organisaties zijn Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, gemeenten, drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN, provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en de omgevingsdiensten Noordzeekanaalgebied, Noord-Holland Noord en IJmond.

Problemen aanpakken bij de bron
Om in elk stadium van dit proces de juiste kwaliteit te waarborgen, is het essentieel om goed zicht te hebben op het ingezamelde afvalwater. Lozingen van bedrijven kunnen gevolgen hebben op het zuiveringsproces en op de kwaliteit van het gezuiverde afvalwater uit de rioolwaterzuivering. Onder bedrijven verstaan we bijvoorbeeld scholen en kantoren, die over het algemeen vrij eenvoudig te zuiveren afvalwater lozen, maar ook industrie. In deze laatste categorie is meer kans op lozing van probleemstoffen. Dit moet zo veel mogelijk voorkomen worden, want bij de rioolwaterzuivering zijn deze stoffen lastig te verwijderen. Er zijn ook stoffen die van invloed zijn op een doelmatige werking van de riolering en de rioolwaterzuivering zelf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan lozing van vetten die kunnen leiden tot verstoppingen. Het is daarom zaak om problemen bij de bron aan te pakken, wat er niet in gaat hoeft er ook niet uitgehaald te worden.

Collectieve bronaanpak
De betrokken partijen gaan nauwer samenwerken om de grip op indirecte lozingen te versterken en bedrijven aan te moedigen door gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag te ontmoedigen. Ook weten bedrijven niet altijd wat er komt kijken bij het zuiveren van het door hen geloosde afvalwater. Het geven van goede informatie zal naar verwachting helpen, naast uiteraard toezicht en handhaving. Marjan Leijen, bestuurder van het hoogheemraadschap, over deze samenwerking: "Ik voel dat er veel energie zit in de samenwerking en ben blij met een collectieve bronaanpak. We bundelen onze krachten om meer grip te krijgen op de bedrijfslozingen op de riolering."

Vooruitstrevende samenwerking
Volgens Kees Joustra van provincie Noord-Holland loopt het Hollands Noorderkwartier met deze gezamenlijke aanpak voorop. "De provincie heeft inmiddels ruimte gecreëerd om twee extra fte aan te nemen bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voor de versterking in de uitvoering van de taken." Wethouder Jan Houtenbos van gemeente Koggenland betrekt zijn college om te pleiten voor ruimte bij de Omgevingsdienst om dit verder op te kunnen pakken. Herbert Dekker van Omgevingsdienst IJmond vult aan dat er natuurlijk al wordt samengewerkt. "Maar dit initiatief biedt nieuwe kansen en Omgevingsdienst IJmond biedt aan komend jaar de lozingsdata beschikbaar te maken in dit project."

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing