Meer ruimte voor economie in Spoorzone Beverwijk

Door: Jan Pronk

BEVERWIJK – Het college wil graag meer ruimte bieden voor ondernemers binnen de Spoorzone. Om dit mede mogelijk te maken wordt de ambitie voor woningbouw in de Spoorzone bijgesteld van 10.000 naar 7.000 woningen. De bijstelling betreft alleen woningbouw op het bedrijventerrein Business Docks. Het college heeft de raad hierover vandaag geïnformeerd. 

De gemeenteraad heeft in 2021 de ambitie vastgesteld om in de Spoorzone een “stoer, duurzaam en prettig leefbaar gebied te creëren, waar gewoond en gewerkt wordt met voldoende voorzieningen”. Indertijd is als richtlijn bepaald om daar in 2040 ongeveer tienduizend woningen en vijfduizend extra arbeidsplaatsen te hebben gerealiseerd. Uit allerlei onderzoeken en gesprekken met betrokken partijen blijkt echter dat woningbouw op sommige locaties in Business Docks op gespannen voet staat met huidige economische activiteiten en de ook gewenste doorontwikkeling van de Zeehaven Beverwijk en andere zakelijke en regionale ambities.

Ruimte voor ondernemers

Het Beverwijkse college kiest er daarom voor om in Business Docks extra in te zetten op ondernemerschap. “Een van de doelstellingen van het programma Spoorzone is om een economisch vitaler gebied te creëren”, zegt wethouder Ali Bal. “Ook willen we het gebied verduurzamen. Daarnaast willen we ook vijfduizend banen toevoegen in de Spoorzone. Dit betekent dat we voldoende ruimte moeten behouden voor ondernemers om te kunnen ondernemen en verduurzamen. Dit vraagt om heldere kaders waar we wel en geen woningen willen toevoegen.”

Werkgelegenheid én woningbouw

De gemeentelijke ambities voor woningbouw in de Spoorzone komen volledig te liggen bij de Stadskant (ongeveer 2.000 woningen) en de deelgebieden Bazaar (ongeveer 3.500 woningen) en het daarnaast gelegen deel van de Parallelweg (1.500 woningen). “We zetten tot 2040 een streep door de woningbouwplannen in en rond de haven”, aldus Bal. “In deze gebieden blijft de focus volledig op het versterken van werk en ondernemerschap.”

Meer weten over het gebiedsprogramma Spoorzone Beverwijk?

Kijk dan op www.spoorzonebeverwijk.nl

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing