Meerjarige afspraken over wonen in Beverwijk en Heemskerk

Door: Jan Pronk

BEVERWIJK/HEEMSKERK - De gemeenten Beverwijk en Heemskerk hebben prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporaties Woonopmaat, Pré Wonen en de beide huurdersorganisaties. Het zijn meerjarige afspraken voor de periode 2022-2025. Een belangrijk thema is de woningnood en de kwaliteit van bestaande woningen. Maar ook over sociaal-maatschappelijke opgaven als vergrijzing, het huisvesten van specifieke doelgroepen en de leefbaarheid in wijken zijn afspraken gemaakt.

Investeren in nieuwe en bestaande woningen
In Beverwijk en Heemskerk werken de woningcorporaties op verschillende plekken aan de verbetering van sociale huurwoningen. Corporaties vervangen veel verouderde woningen voor nieuwe woningen. In Heemskerk wordt binnenkort de nieuwbouw aan de Debora Bakelaan opgeleverd en worden voorbereidingen getroffen voor nieuwbouw in de Cornelis Geelvinckstraat en de Velst. In Beverwijk wordt vooral gewerkt in het Kuenenplein gebied en aan de Kingsford Smithstraat en zijn plannen voor de Spoorzone in voorbereiding. Er komen meer sociale huurwoningen bij dan er worden gesloopt, waarbij we werken aan gevarieerde wijken voor senioren, gezinnen, starters en jongeren.

Duurzame en energiezuinige huizen
Daarnaast hebben we afspraken gemaakt over duurzaamheid en energiebesparing. Denk aan klimaatadaptief bouwen, het plaatsen van zonnepanelen en het geleidelijk afstappen van aardgas. De hoge energiekosten noodzaken om de slechtst geïsoleerde woningen als eerste aan te pakken. We willen voorkomen dat bewoners met een kleine portemonnee het meest last hebben van de hoge gasprijs. We gaan daarom ook afspraken maken over het tegengaan van energiearmoede.

Verdeling sociale huurwoningen en doelgroepen
Verder willen we dat sociale huurwoningen eerlijk verdeeld en toegewezen worden, zeker in deze tijden van schaarste. De partijen hebben afgesproken dat er een goede balans moet zijn tussen regulier woningzoekenden en woningzoekenden die op basis van bemiddeling of urgentie een woning krijgen toegewezen. In wijken met veel sociale huurwoningen komt de leefbaarheid onder druk te staan door huisvesting van kwetsbare groepen. De gemeenten en corporaties maken zich hierover zorgen. Er zijn ook afspraken gemaakt over de verdeling van woonvormen over de wijken passend bij de verschillende doelgroepen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar woonvormen voor ouderen. Zoals traploze en aangepaste woningen of geclusterde woningen vlakbij (zorg)voorzieningen.

Samenwerken aan sterke en veerkrachtige wijken
Wonen raakt aan veel andere onderwerpen, zoals welzijn, zorg, veiligheid en duurzaamheid. Daarom is in de aanloop naar deze prestatieafspraken een brede groep partners en bewoners betrokken, waarmee interviews en werksessies zijn gehouden. Zo weten we goed wat er speelt in de praktijk. We willen deze wijze van samenwerken voortzetten bij de uitvoering van de prestatieafspraken. Alleen samen kunnen we zorgen voor sterke en veerkrachtige wijken.

Vervolg
Per 1 januari 2022 zijn er nieuwe regels voor de verhuurdersheffing. Dat biedt kansen voor de toekomst. Partijen komen hiervoor nog bij elkaar om aanvullende afspraken te maken.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing