Meeste senioren zien niets in testbewijzen

Door: Jan Pronk

Uit een peiling van 50PLUS komt naar voren dat ruim 65 procent van de ouderen een ‘testsamenleving’ geen goed idee vindt. Meer dan de helft van de respondenten heeft problemen met de kosten van een testbewijs en 47 procent vindt dat we helemaal nooit aan zo’n ‘testsamenleving’ moeten beginnen.

Op donderdag 6 mei wordt in de Tweede Kamer een wetswijziging besproken die het mogelijk moet maken testbewijzen in te zetten. Met een testbewijs (een bewijs dat iemand negatief getest is op corona) kan de bezitter naar een concert, film of sportwedstrijd. Als het wetsvoorstel wordt goedgekeurd is ook voor een bezoekje aan de horeca, een festival of aan een evenement een testbewijs nodig. Vanaf juli gaat zo’n testbewijs – dat veertig uur geldig blijft – 7,50 euro kosten.

Samenleving openen
Met de Fieldlab-evenementen van de laatste tijd en de toekomstige testbewijzen wil het kabinet de samenleving op een verantwoorde wijze openen. Zo’n ‘testsamenleving’ vindt een grote meerderheid van de ouderen echter geen goed idee, blijkt uit een peiling van 50PLUS onder senioren. Liefst twee derde vindt testen om naar een restaurant, theater of sportwedstrijd te kunnen een slecht of zelfs heel slecht idee. 22 procent vindt het een goed of heel goed idee. De overige 12 procent is neutraal en vindt een ‘testsamenleving’ noch een goed noch een slecht plan.

Testbewijzen
Een testbewijs tegen een vergoeding van € 7,50 invoeren stuit zes van de tien ondervraagden tegen de borst. Veel mensen geven aan überhaupt tegen de testsamenleving te zijn en ruim 15 procent omdat ze het een onuitvoerbaar plan vinden. Acht procent vindt testbewijzen een prima idee en 18 procent vindt het ook een goed plan, maar vindt wel de kosten voor zo’n bewijs te hoog.

De kosten
De percentages van mensen die een testbewijs voor henzelf al dan niet kostbaar vinden houden elkaar in evenwicht. Voor iets meer dan een derde zijn de kosten van een testbewijs helemaal geen of nauwelijks een belemmering. Ruim een derde van de senioren vindt een testbewijs te duur, waarvan 20 procent aangeeft een testbewijs – of meerdere als men een gezin heeft – absoluut niet te kunnen betalen.

Wanneer stoppen
Als we aan een ‘testsamenleving’ beginnen, wanneer moeten we daar dan weer mee stoppen?, vroegen we in de peiling. 21 procent vindt dat we moeten stoppen als er groepsimmuniteit is bereikt en bijna 20 procent als iedereen volledig is gevaccineerd. 5 procent wil zo snel mogelijk na de zomervakantie stoppen. Bijna de helft (47 procent) vindt echter dat we helemaal niet aan een ‘testsamenleving’ moeten beginnen.

Vaccinatiebewijs
Meer dan de helft (56 procent) van de ouderen vindt dat een vaccinatiebewijs ook als testbewijs moet kunnen gelden. 37 procent wil een vaccinatiebewijs niet gelijkstellen aan een testbewijs. 17 procent niet omdat dat dat oneerlijk is tegenover mensen die nog geen zicht hebben op hun vaccinatie. 11 procent vindt het niet eerlijk gezien de verschillende wachttijden tussen de twee vaccinaties en negen procent vanwege de kosten.

Welzijn
Tijdens de coronacrisis is de eenzaamheid onder 75-plussers met acht procent toegenomen, blijkt uit cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau. Veel ouderen hebben door thuisisolatie vaker last van stress en gebrek aan perspectief. Als de samenleving door de testbewijzen weer wat meer open kan, zou dat een positief effect kunnen hebben op de mentale gezondheid van ouderen. We vroegen daarom in onze peiling hoe het met de deelnemers gaat. Met 55 procent gaat het gelukkig goed tot zeer goed; zij hebben amper of weinig last van de coronamaatregelen. Met een kwart van de respondenten gaat het niet goed; zij voelen zich beperkt door de maatregelen. En helaas voelt 27 procent van de respondenten zich momenteel zelfs slechter dan rond deze tijd in 2020.

Over de peiling
De peiling vond vorige week plaats en er deden 230 mensen deel. Van de respondenten was 73 procent man en 27 procent vrouw. Van hen is 45 procent tussen de 60 en 70 jaar; 32 procent tussen de 71 en 80 jaar en 5 procent boven de 80 jaar. 18 procent is jonger dan 60 jaar.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing