Met gebiedsvisie kijkt Wijk aan Zee naar de toekomst

Door: Raimond Bos

Op 1 december 2010 heeft de gemeente een eerste informatiebijeenkomst voor de inwoners van Wijk aan Zee georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst zijn de inwoners geïnformeerd over de manier waarop de gemeente de gebiedsvisie wil opstellen en de daaraan gekoppelde planning. Daarnaast is het concept Plan van Aanpak met een afvaardiging van de dorpsraad van Wijk aan Zee besproken. De gemeente wil nadrukkelijk de inwoners actief betrekken bij de totstandkoming van de gebiedsvisie en het bestemmingsplan. Voor een inhoudelijke bijdrage worden werkgroepen samengesteld waar bewoners of andere belangstellenden een bijdrage kunnen leveren. Ook wordt een representatieve klankbordgroep samengesteld om voorstellen te bespreken.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing