Morgen besluit over school Heliomare

Door: Raimond Bos

BEVERWIJK - Morgen neemt de gemeenteraad een besluit over de locatie waar de nieuwe school voor Heliomare Onderwijs moet komen. Vorige week laaide de discussie over dit onderwerp hoog op. De PvdA, de grootste partij in Beverwijk, hield vast aan het oorspronkelijke plan om de school te bouwen in de nabijheid van het Stationsplein. De fractie dreigde zelfs uit de coalitie te stappen wanneer een meerderheid van de raad anders zou besluiten. Inmiddels blijkt zich toch een meerderheid af te tekenen voor steun aan het oorspronkelijke plan. 

De directie van Heliomare was onaangenaam verrast toen begin deze maand bleek dat een meerderheid van de raadsfracties zich verzette tegen de bouw van een school voor Heliomare Onderwijs op de voormalige locatie van kinderboerderij Ankie's Hoeve. ,,Veel te duur'', was de reactie van deze fracties. Het bouwproject was begroot op zo'n 25 miljoen euro, terwijl nieuwbouw op de huidige locatie in Wijk aan Zee voor ongeveer eenderde van dat bedrag gerealiseerd zou kunnen worden. Los van de vraag of men hiervoor wel toestemming krijgt blijkt inmiddels dat die kosten toch wat duurder uitvallen, gerekend wordt op een bedrag van ruim 11 miljoen euro. Bovendien zijn de bouwkosten voor vestiging van de school bij het Stationsplein intussen gereduceerd tot 15 miljoen euro. Dit kan worden verklaard doordat nu wordt uitgegaan van bouwen tegen de normkosten, zonder dat er sprake is van extra gelden voor het verder verfraaiien van het gebouw. Ook het feit dat, ten opzichte van het oorspronkelijke plan, een kleiner stuk grond wordt bebouwd terwijl de grondopbrengst gelijk blijft, legt enig gewicht in de schaal. Al met al lijkt het erop dat de discussie al in de raadscommissie OSCW tot een goed einde is gebracht. Morgen vergadert de gemeenteraad, de vergadering is openbaar toegankelijk en begint, bij wijze van uitzondering, al om 16:00 uur. Gisteren werd bekend dat het bestuur van Heliomare niet gelukkig is met de keuze voor een goedkoper pand en zich verzet tegen het bouwen voor ‘slechts’ de normkosten.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing