Motie raad uitgevoerd, nabestaandenfolder vanaf nu verkrijgbaar

Door: Jan Pronk

Beverwijk – Tijdens de vergadering van 11 november 2021 nam de gemeenteraad een
van CDA, VVD, GroenLinks en D66 aan. Ook de fracties van PvdA, Samen Lokaal, Vrij!,
Gemeentebelangen en Democraten Beverwijk steunden de motie waardoor het besluit
anoniem was. De motie riep op om te komen tot een praktische folder over wat te doen
als een nabestaande plots overlijdt. In deze nu verkrijgbare folder staat beschreven
wat de gemeente automatisch regelt en welke instanties de nabestaanden zelf moeten
informeren.

Waardoor werd de motie ingediend?
De motie werd de fracties destijds aangereikt door - inmiddels overleden – raadslid Paul Meiland. In de
raadsvergadering verwoordde Tabak (CDA): ”Soms staat de wereld even stil, zeker met de coronapandemie
waarbij na een kort ziekbed mensen overleden. En dan, wat moet er dan allemaal gebeuren? Deze motie bepleit
een folder door de gemeente ter beschikking, waarbij partners of andere nabestaanden worden geïnformeerd
welke maatregelen zij zo al moeten nemen en met welke instanties allemaal contact moet worden opgenomen.’’

Wat doet de gemeente?
Bij het overlijden van een dierbare komt veel kijken. In een periode van heftige emoties en verdriet moeten er snel zaken geregeld worden. De raad heeft unaniem bepaald dat de gemeente zich zo dienstbaar mogelijk opstelt.
Als een overlijden is doorgegeven aan de gemeente, dan wordt dit in ieder geval gemeld bij de Belastingdienst,
de Sociale Verzekeringsbank (SVB), pensioen- en zorgverzekeraars, Waterschappen, het UWV, de Rijksdienst
voor het wegverkeer (RDW) en het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Wat dient u zelf doen?
Daarnaast dient nog een aantal andere partijen te worden geïnformeerd. U doet dit zelf. Denk bijvoorbeeld aan
banken, werkgevers, uitkeringsinstanties, een verhuurder, het kadaster, nutsbedrijven en verzekeraars.
Meer praktische informatie is is te vinden in de speciale folder die verkrijgbaar is in de centrale hal van het
stadhuis.

Heeft u hulp nodig?
Neem dan contact op met de gemeente via 0251 256 256. Of bekijk onze website www.beverwijk.nl.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing