Museum Kennemerland vol vertrouwen 2017 in

Door: Ab Jenema

IJMOND - Afgelopen donderdag 5 januari heeft voorzitter Cees Hazenberg van Stichting Museum Kennemerland de plannen voor 2017 uit de doeken gedaan. Hij deed dit tijdens de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie met het Historisch Genootschap Midden Kennemerland in het van Huis van Geschiedenis aan het Westerhoutplein/Noorderwijkweg.

Cees Hazenberg refereerde aan de verbouwing en renovatie van de begane grond en de herinrichting van het museum die afgelopen zomer zijn afgerond. In 2017 zal de aandacht gericht worden op verbetering van de zichtbaarheid, herkenbaarheid en bereikbaarheid.

Het Huis van Geschiedenis, waar het museum onderdeel van uitmaakt, moet een plek zijn waar iedereen heengaat om tastbare voorwerpen, boeken, foto’s maar ook achtergrondinformatie over de regio te kunnen zien en raadplegen.

Er zal nauw moeten worden samengewerkt met andere cultuurhistorische organisaties uit de regio zoals historische kringen, archeologische werkgroepen, de Stichting Oer-IJ en het huis van Hilde. Onder het motto “samenwerking loont” zullen de banden met zusterorganisaties worden aangehaald. Het ongelooflijk boeiende en waardevolle culturele erfgoed van de regio Midden Kennemerland moet verder worden ontsloten en op de kaart worden gezet.

Het is nodig dat er nog een aantal slagen worden gemaakt in de verdere professionalisering van het museum. Met name de tweede fase van de verbouwing en herinrichting van het museum zal gerealiseerd moeten worden.

De plannen bestaan uit het inrichten van een depot dat voldoet aan de eisen die in het kader van de Erfgoedwet aan de opslag van museale voorwerpen worden gesteld. Het realiseren van een ruimte waar educatieve activiteiten kunnen worden aangeboden aan individuele bezoekers en scholen is een andere wens.

In 2017 zullen de plannen verder worden geconcretiseerd en zal erg actief worden gezocht naar financiële bronnen die daarvoor kunnen worden aangeboord. Ook zal er extra aandacht worden besteed aan het werven van vrijwilligers die onze ambities delen en deze samen met ons waar willen maken.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing