Nieuwe coronamaatregelen en de gevolgen voor gemeente Beverwijk

Door: Jan Pronk

BEVERWIJK – De rijksoverheid heeft donderdag 12 maart nieuwe maatregelen genomen
om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De gemeente Beverwijk houdt zich
uiteraard aan deze maatregelen. Deze maatregelen gelden in ieder geval tot eind maart.
Gevolgen van de maatregelen voor de dienstverlening

De dienstverlening van de gemeente Beverwijk blijft beschikbaar voor inwoners en bedrijven.
Wel maakt de gemeente vanwege het coronavirus aanpassingen. Vanaf nu werken zo veel
mogelijk medewerkers van de gemeente vanuit huis. De gemeente probeert de
bereikbaarheid en dienstverlening voor inwoners zo goed mogelijk te houden. Toch kan niet
dezelfde service geboden worden als onder normale omstandigheden. De gemeente vraagt
hiervoor het begrip en de medewerking van haar inwoners.
- De gemeente verzoekt inwoners om alleen een afspraak te maken of naar een
afspraak te komen bij de publieksbalie als het echt nodig is of spoed heeft.
- Wanneer een gemaakte afspraak geen spoed heeft kan de afspraak geannuleerd
worden. Dit kan via de bevestigingsmail van de afspraak of door contact op te nemen
met de gemeente via 0251-256256.
- Voor geboorteaangifte en overlijden kunnen inwoners uiteraard bij de gemeente
terecht.
- De wachttijd bij het Klantcontactcentrum kan langer zijn.
Gevolgen voor evenementen
De maatregelen hebben ook gevolgen voor evenementen en bijeenkomsten die de
gemeente organiseert. Evenementen voor meer dan 100 personen worden afgelast.
Aankomende maandag wordt een besluit genomen over de weekmarkt.
Lokale en landelijke maatregelen
Voor de meest actuele informatie of de lokale en landelijke maatregelen kunnen inwoners de
website van het RIVM (www.rivm.nl) raadplegen. Ook vinden inwoners op deze website het
meest actuele advies over hoe zij kunnen handelen bij klachten.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
LEQUAL Online Marketing