Nieuwe ijsvogelwand op Landgoed Westerhout

Door: Jan Pronk

BEVERWIJK – Bij de herinrichting van het werkterrein op Landgoed Westerhout in Beverwijk is een speciale ijsvogelwand gerealiseerd. Deze voorziening is tot stand gekomen door de samenwerking tussen aannemer NRG, opdrachtgever TenneT en de IJsvogelwerkgroep Midden-Kennemerland. Hier kunnen ijsvogels voortaan drie keer per jaar in alle rust broeden.

In de komende jaren sluit netbeheerder TenneT de windparken aan die op zee worden gebouwd. Voor de aanleg van de elektriciteitskabels vanaf het strand naar het hoogspanningsstation langs de A9 bij Beverwijk, maakt aannemer NRG gebruik van twaalf werkterreinen in de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen.

Rommelig hoekje
Zodra de werkzaamheden erop zitten, wordt een werkterrein weer hersteld en soms zelfs verbeterd. Dat laatste is bij de voormalige las- en uitleglocatie van aannemer NRG voor de mantelbuizen op Landgoed Westerhout het geval. "Oorspronkelijk was het een beetje een rommelig hoekje dat door een hoge grondwal vanaf de N197 aan het zicht was onttrokken", zo laat Patrick Bakelaar als omgevingsmanager namens NRG weten.

Mooie kans
"Dit zouden we natuurlijk gewoon weer kunnen terugbrengen. Maar we zagen ook kansen om met relatief weinig extra werk een meer natuurlijke overgang tussen het Landgoed Westerhout en het omliggende duingebied te creëren." Gezien de aanwezigheid van ijsvogels in het gebied zag Bakelaar, die eveneens opgeleid ecoloog is, ook direct een andere mooie kans voor duurzame kwaliteit.

In gesprek
Bakelaar: "Voorafgaand aan de werkzaamheden hebben we de nestlocaties van de ijsvogel op Landgoed Westerhout zorgvuldig in kaart gebracht. Vervolgens zijn we met betrokken partijen, waaronder het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en gemeente Beverwijk, in gesprek gegaan over de eventuele mogelijkheid om een ijsvogelwand te creëren."

Verbinding
In zo'n ijsvogelwand, die sterk lijkt op de een steile oeverkant, kunnen de vogels ongestoord en veilig hun nesten maken. Bakelaar: "Hiervoor hebben we een verbinding gemaakt tussen een poel en het omliggende watergangenstelsel. Zo creëer je een opgroeigebied voor vissen, wat weer voedsel voor de ijsvogel oplevert."

Versterken
Deze wand is in goede samenwerking tot stand gekomen. NRG en TenneT zorgden voor het grondverzet en de benodigde materialen en ook de IJsvogelwerkgroep droeg hun steentje bij. "De ijsvogel is een redelijk zeldzame en beschermde vogel", vertelt Klaas Pelgrim, voorzitter van de IJsvogelwerkgroep Midden-Kennemerland. "Die populatie in het gebied willen we graag versterken."

Natuurlijke habitat
Volgens Pelgrim biedt deze wand op het landgoed een mooie plek voor een natuurlijke habitat. "Je hebt hier een rustige omgeving met mooi water. Hier kan de ijsvogel drie keer per jaar gemiddeld vier jongen per keer groot brengen. Zo'n kans krijgen we natuurlijk niet vaak. Daarom zijn we als ijsvogelvrienden enorm blij met de voorziening en natuurlijk de onmisbare hulp van TenneT en NRG."

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing