NIEUWE TWEEJARIGE CAO TATA STEEL

Door: Ab Jenema

IJMOND - Op woensdag 3 april heeft Tata Steel na een lange onderhandelingsronde met de vakbonden FNV Metaal, CNV Vakmensen, De Unie en VHP Tata Steel een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe CAO. Deze CAO biedt een goede balans tussen een aantrekkelijke werkgever zijn en recht doen aan de huidige omstandigheden en uitdagingen van het staalbedrijf in IJmuiden.

De belangrijkste punten uit de nieuwe CAO: 

Looptijd
Van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2021. 

Inkomen
Een structurele loonsverhoging van de CAO-lonen van 3,5% per 1 april 2019, 0,5% per 1 juli 2019, 2,5% per 1 mei 2020 en een eenmalige uitkering van 280 euro bruto per 1 oktober 2020.

Innovatie van werktijden
Innovatie van werktijden is een belangrijke pijler van het duurzame inzetbaarheidsbeleid van Tata Steel. Uit evaluatie van de proeven met flexibele werktijden blijkt duidelijk een positief effect op de beleving van medewerkers en leidinggevenden. Tata Steel en de vakbonden breiden de proeven met flexibele werktijden uit.

Tevens wordt een proef gestart met zelfroosteren in de vijfploegendienst. Dit geeft medewerkers meer flexibiliteit en de mogelijkheid invloed uit te oefenen op de eigen werktijden.

Jongeren en leerlingen
Tata Steel gaat 19-jarigen per 1 april 2019 van een jeugdschaal overzetten naar het salaris voor volwassenen. Tevens worden leerlingen vanaf 21 jaar beloond conform de schaal voor volwassenen. Dat levert hen een aanzienlijke salarisverbetering op.

 

De huidige afspraken over de diplomabonus van 200 euro voor leerlingen van de bedrijfsschool die hun opleiding hebben afgerond en het toekennen van een (afgeleide) RAU-uitkering worden voortgezet.

Arbeidsparticipatie
Tata Steel vindt het belangrijk om bij te dragen aan de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking en afstand tot de arbeidsmarkt. Tata Steel wil gebruik maken van de mogelijkheid die de Participatiewet biedt om medewerkers uit deze doelgroep 120% van het geldende minimumloon te betalen. Tata Steel en de vakbonden gaan verkennen hoe dat op een voor deze groep zo gunstig mogelijke wijze kan worden ingevuld.

Werkscan
Tata Steel en de vakbonden hebben in de afgelopen CAO als proef voor een groep medewerkers het instrument Werkscan beschikbaar gesteld. De evaluatie daarvan was positief. Tata Steel zal dit instrument nu via het Career Development Centre aan de medewerkers aanbieden.

Verlofstuwmeren
Tata Steel en de vakbonden hebben afgesproken het totale pakket aan verlofregelingen te inventariseren en onderzoek te doen naar de wenselijkheid van het terugdringen van de door medewerkers opgebouwde verlofstuwmeren.

Collectief verlof
Voor medewerkers in de dagdienst, kantoordienst en tweeploegendienst zullen 27, 30 en 31 december 2019 als collectieve verlofdagen worden aangewezen. In 2020 zijn 29, 30 en 31 december de collectieve verlofdagen. Dit verlof kan naar keuze worden opgenomen uit alle verlofsaldi.

Mantelzorg
Tata Steel en de vakbonden zullen gedurende de looptijd van de CAO onderzoeken welke mogelijkheden en faciliteiten er ten aanzien van mantelzorg bestaan.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing