Nieuws lintjesregen 2019 in Beverwijk

Door: Jan Pronk

BEVERWIJK - Traditiegetrouw is de uitreiking van de koninklijke onderscheidingen altijd op de dag voorafgaand aan Koningsdag dus dit jaar vrijdag 26 april 2019. Evenwel anders dan gebruikelijk was de uitreiking niet in het Stadhuis maar in het Kennemertheater in Beverwijk. Alhoewel de uitreiking pas om 10:30 u zou beginnen waren in het Kennemertheater velen, familie vrienden, kennissen vrienden en andere genodigden verzameld om de plechtigheid bij te wonen.

Daar waren de genomineerden niet bij. Naar later bleek was er speciaal voor de gelegenheid een bus georganiseerd om persoonlijk de Burgemeester Martijn Smit op hun huisadres te worden opgehaald. Velen waren eigenlijk verrast de burgemeester voor de deur te zien. Evenwel er waren ook een aantal die het verdacht vonden dat ze werden gevraagd toch even een nieuw pak aan te meten of dat op de dag de echtgenote toch wel erg netjes gekleed was. Sommigen hadden het met de komst van de burgemeester nog niet door en dachten dat het om een uitreiking in Heemskerk ging. Maar zoals de burgmeester van Beverwijk Martijn Smit verhaalde “het was een gezamenlijke uitreiking Beverwijk en Heemskerk” om toch nog even de verrassing erin te houden.
Zes Beverwijkers, 5 mannen en 1 vrouwen met partner werden dus zo naar het Kennemertheater gebracht. Onder luid applaus van de ca. 120 familie, vrienden, collega’s en kennissen in de grote zaal werden zij naar het podium geleid om aldaar plaats te nemen.
Vervolgens werden ze achtereenvolgens gevraagd naast het spreekgestoelte plaats te nemen, waan de burgemeester aangaf wat de achtergronden voor de koninklijke onderscheiding was, om daarna het lintje op te spelden.

Alle genomineerden zijn benoemd Lid in de Orde van Oranje Nassau

Blanken, den, A.M. (Ton) voor zijn 25 jaar als vrijwilliger bij de stichting tot Behoud van het Torenuurwerk, 18 jaar lid van de ouderraad van de Margrietschool, 11 jaar vrijwilliger (hand-en-spandiensten) bij Peuterspeelzaal Pimpeloentje van de Stichting Welzijn Beverwijk.maar toch vooral sinds 1985 als chauffeur bij de Stichting Vrijwilligers Vervoer IJmond (SVVIJ) waarbij hij gekenmerkt wordt als een voorbeeldige vrijwilliger met al die jaren schadeloos rijden. Na zijn pensionering is hij zelfs nog meer gaan doen Stichting Vrijwilligers Vervoer IJmond (SVVIJ).

Bos, van den, P.B. (Peter) voor 11 jaar barmedewerker bij de vrijwillige brandweer Beverwijk, initiatiefnemer en organisator van de Vers- en Brocantemarkt. In zijn geval is een belangrijke verdienste het sinds 2000 actief zijn Cuisine Culinair De Wijcker Kookclub (270 leden), waar hij als hobby kok elke maand een nieuw vijfgangenmenu voor meerdere groepen ontwerpt en begeleidt. Daarnaast is hij ook nog even de penningmeester van de club.

Broecke, ten - Oosterveen, W.E. (Liesbeth) voor al haar activiteiten om het gevaarlijk verkeer veiliger te maken. Zij is sinds de oprichting van afdeling Beverwijk en Heemskerk van Veilig Verkeer Nederland, actief geweest als bestuurslid en vicevoorzitter alsmede voor de organisatie van verkeersexamens. In al die jaren heeft zij ca. 20.0000 examenkandidaten langs zien komen!..Daar blijft bij: ook eens 42 jaar lid van de kerkenraad en scriba van het Evangelisch-Lutherse Gemeente Beverwijk-Velsen. Zij houdt ook van kamperen en een ijsje maar zoals de Burgemeester opmerkte ”dat telt niet mee voor een lintje”.Zij werd gekenmerkt als een echte optimist met als lijfspraak “ strijd, geen overwinning”, dus “niet praten maar poetsen”.

Dijkhuis, H.R. (Ap) is een vogelliefhebber en doet als sinds 1980 een heleboel werk bij Vogelvereniging Vogelvreugd: vrijwilliger, voorzitter, penningmeester, secretaris alsmede de organisatie van de maandelijkse kaartavond, tentoonstellingen en vogelverkoop en de inkoop voor de bar en (kerst)kienavonden. Tenslotte is hij nog eens de redacteur van het clubblad en houdt de ledenadministratie bij. Voor zijn verdiensten voor de vereniging heeft hij al in 2017 een gouden speld ontvangen van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Maar dat is niet alles: sinds 2000 ook nog eens actief bij Recreatiepark ’t Gello te Ede als veilingmeester, controleur van het park en als een soort burgemeester van het jaarlijkse Huttendorp. Burgemeester Smit herkende daarmee een collega in hem. Kortom “een bezige bij met een groot hart”.

Waterlander, J. (Jelle) is ook een vogelliefhebber maar dan vooral van weidevogels. Sinds 1987 is als vrijwilliger actief in de weidevogelbescherming bij de Vereniging agrarisch natuur- en landschapsbeheer Water Land & Dijken. ”Goede communicatie met boeren spaart honderden weidvogelnesten”.Daarnaast is een van de mensen van het eerste uur sinds 1989 van Beheerstichting Stadspark Overbos en helpt met de instandhouding van het park: aanleg en het onderhoud van de perken, het behoud van de banken en voor de aanleg van een ontdekroute voor scholieren. “een enorme doorzetter”.Tenslotte ook nog een de medeoprichter van de Wandelsportvereniging De Zwervers en actief als door het begeleiden van de wekelijkse wandeling en het uitzetten van de wandelroutes uit en bezorgt het clubblad.

Hensbergen, van, B.C.L. (Mees); werd vooral geroemd om zijn vele werk bij voetbalvereniging R.K.V.V. DEM: als sinds 1970 grensrechter, elftalleider en organisator van diverse toernooien en activiteiten, bestuurs- en kantinewerkzaamheden en coördinator van de paviljoencommissie. Hij is de oprichter van de afdeling zaalvoetbal en sinds 1982 voorzitter ervan. Hem zijn ook al diverse onderscheidingen uit de voetbalwereld ten deel gevallen en als erelid benoemd van DEM.

Kortom, stuk voor stuk hebben deze mensen met hun langdurige vrijwillige inzet voor de Beverwijkse gemeenschap zonder uitzondering hun koninklijke onderscheiding verdient.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
LEQUAL Online Marketing