Onderhoud en verbetering Noord-Hollandse wegen, vaarwegen en bruggen in 2021

Door: Jan Pronk

NOORDHOLLAND - De provincie Noord-Holland investeert in 2021 € 169 miljoen in het verbeteren, vervangen en onderhouden van wegen, vaarwegen, bruggen en sluizen. De projecten variëren van een fietsveilig kruispunt op Texel en de aanleg van een vrije busbaan tussen Amstelveen en Schiphol tot het vervangen van de oevers van het Noordhollandsch Kanaal. Gedeputeerde Staten leggen het voorstel voor de uitgaven voor aan Provinciale Staten (PS), die hier in november bij de behandeling van de begroting voor 2021 over beslissen.

De provincie Noord-Holland heeft 645 km wegen, 50 km vrij liggende busbanen en 246 km vaarwegen in eigendom. Langs een groot deel van deze N-wegen liggen fietspaden (384 km) die ook eigendom van de provincie zijn. Tot slot hebben we 590 "kunstwerken", zoals bruggen, sluizen, tunnels en ecoducten. Al deze infrastructuur wordt door de provincie onderhouden en indien nodig verbeterd, vervangen of uitgebreid. In het Integraal Meerjarenprogramma Provinciale Infrastructuur staan alle (verwachte) werkzaamheden voor de periode van 2021 tot 2028.

Een kleine greep uit de verbeter-, vervangings- en uitbreidingsprojecten per regio:

Kop van Noord-Holland
Texel – Den Helder – Hollands Kroon – Schagen
De provincie werkt onder andere aan een plan voor een fietsveilige oversteek op de kruising N501-Redoute op Texel. In Den Helder is de provincie gestart met de vervanging van de Koopvaardersschutsluis. Ook wordt er gewerkt aan de oeverbeschoeiing in onder andere het Schagerkanaal en het Noordhollandsch Kanaal.

Alkmaar e.o.
Alkmaar – Heerhugowaard – Langedijk – Bergen – Heiloo – Castricum - Uitgeest
De provincie werkt in deze regio onder andere een plan uit voor de renovatie van het beweegbare deel van de Schoorldammerbrug. Daarnaast is de provincie bezig met een plan voor matrixborden boven de N242 (ring Alkmaar west) tussen de A9 en de Nollenweg (N508). Ook worden de laatste puntjes op de i gezet voor werkzaamheden aan de provinciale weg N243 tussen Alkmaar en Avenhorn.

West-Friesland
Drechterland – Enkhuizen – Hoorn – Koggenland – Medemblik – Opmeer – Stedebroec.
De provincie onderzoekt in deze regio onder andere of het mogelijk is de kruispunten op de Drechterlandseweg (N505) tegelijk met het groot onderhoud in 2027 aan te passen. Tijdens het groot onderhoud dat in 2021 aan de N239 start, worden o.a. rotondes aangelegd op de kruispunten met Langereis en Zuiderzeestraat. Op het kruispunt van de N239 met de Alkmaarseweg wordt het oversteken voor fietsers en voetgangers veiliger gemaakt door de aanleg van een zogenaamde middengeleider.

Zuid-Kennemerland/IJmond
Castricum – Uitgeest – Heemskerk – Beverwijk – Velsen – Bloemendaal – Haarlem – Heemstede – Zandvoort
In Beverwijk wordt de wateroverlast op de Binnenduinrandweg (N197) opgelost. Samen met de gemeenten Velsen en Beverwijk legt de provincie busbanen aan tussen de Velsertunnel en het station van Beverwijk. Als onderdeel van die werkzaamheden komt er een nieuwe fietsonderdoorgang naar Velsen-Noord. Verder onderzoekt de provincie de mogelijkheden voor een fietspad aan de westzijde van de Randweg (N208) tussen Haarlem en Santpoort-Noord. Het is een ontbrekende schakel in de doorfietsroute Kennemerland (Uitgeest – Heemstede).

Zaanstreek/Waterland
Amsterdam – Beemster – Edam-Volendam – Landsmeer – Oostzaan – Purmerend – Waterland – Wormerland – Zaanstad
De provincie onderzoekt in hoeverre natuurvriendelijke oevers kunnen worden aangelegd bij de vervanging van 1000 m houten oeverconstructie in de trekvaart Schouw-Purmerend. Verder zijn vrijwel alle voorbereidingen voor de vervanging van de Zaanbrug afgerond en kan de aannemer in het voorjaar van 2021 starten met de werkzaamheden. De provincie onderzoekt verder hoe 45 extra parkeerplaatsen aan het P+R-terrein Wijdewormer bij de op-/afrit van de A7 kunnen worden toegevoegd.

Noord-Holland Zuid
Haarlemmermeer – Amstelveen – Aalsmeer – Uithoorn
De provincie onderzoekt de noodzakelijke vervanging van delen van de houten oeverconstructie in de Ringvaart van de Haarlemmermeer. Er zijn vergevorderde plannen voor een Hoogwaardig-Openbaar-Vervoer-halte bij de hoofdingang van Royal FloraHolland en voor de aanleg van een voetgangersbrug (met liften én trappen) over de Legmeerdijk (N231). Om meer mensen te bewegen de fiets naar werk of studie te pakken, onderzoekt de provincie wat er aan het fietspad langs de N196 tussen Hoofddorp en Aalsmeer moet worden verbeterd.

Gooi en Vechtstreek
Ouder-Amstel – Diemen – Weesp – Gooise Meren – Huizen – Wijdemeren – Hilversum – Laren – Blaricum
In deze regio doet de provincie onder andere onderzoek naar de toekomstige vervanging van het asfalt van de N527. De provincie werkt in deze regio al een aantal jaar aan de aanleg van een Hoogwaardig-Openbaar-Vervoer-verbinding tussen het busstations Huizen en treinstation van Hilversum. Ook wordt de aanleg van een verkeersplein voorbereid op de plek van het kruispunt van de N525 met de Westerheide/Oude Postweg in Laren.

Onderhoud, vervanging, verbetering en uitbreiding infrastructuur
Elk jaar leggen Gedeputeerde Staten een geactualiseerd Meerjarenprogramma Infrastructuur voor aan Provinciale Staten. Het gaat daarbij zowel om lopende projecten als nieuwe projecten. Ieder project start in de studiefase waarin de mogelijkheden, uitdagingen, kansen en kosten worden onderzocht. Op basis daarvan volgt 'promotie' naar de planfase, waarin een concreet plan wordt uitgewerkt en tenslotte volgt de realisatiefase. Bij de grotere projecten worden inwoners vanaf een vroeg stadium gevraagd mee te denken. Ook zijn er mogelijkheden om op de hoogte gehouden te worden over projecten of wegwerkzaamheden. Meer hierover staat op de website van de provincie Noord-Holland.

Duurzame wegen
De provincie is eigenaar en opdrachtgever van de eigen infrastructuur en kan zélf maatregelen treffen om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Samen met collega's en partners worden de eigen wegen, kanalen, bruggen en viaducten verduurzaamd. Dit alles met als doel: een 100% circulair bouwproces in 2050. Met het programma Duurzame Infrastructuur werkt de provincie Noord-Holland aan een fijne woon-, werk- en leefomgeving voor nu en in de toekomst.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
LEQUAL Online Marketing