Onderzoek bij Stichting Welzijn Beverwijk afgerond

Door: Jan Pronk

BEVERWIJK – Adviesbureau Berenschot heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de bedrijfsvoering bij Stichting Welzijn Beverwijk (SWB). Bij de gemeente waren twijfels ontstaan over de financiële en bedrijfsmatige stabiliteit van de organisatie. Het onderzoek is nu afgerond en Berenschot heeft een aantal adviezen aan het college van B&W.

Conclusies Berenschot

Het rapport van Berenschot geeft aan dat de kwaliteit van de peuteropvang en het welzijnswerk van SWB op orde is. De financiële situatie is na een zorgelijke periode redelijk op orde. Maar er is weinig tot geen ruimte om tegenvallers op te vangen. De peuteropvang is volgens Berenschot op dit moment verliesgevend. SWB is al bezig met maatregelen om ervoor te zorgen dat de exploitatie sluitend wordt. De bedrijfsvoering van SWB moet volgens Berenschot professionaliseringsslag maken. Zij adviseren de gemeente hierover met SWB in gesprek te gaan. SWB staat voor twee belangrijke ontwikkelingen. De peuteropvang moet worden verzelfstandigd en aangepast aan nieuwe wettelijke eisen. Ook van het welzijnswerk wordt door alle maatschappelijke ontwikkelingen meer gevraagd. Er zijn meer zorgbehoevende inwoners, en preventie van problemen bij kinderen, jongeren en ouderen wordt belangrijker. Het welzijnswerk staat voor de uitdaging om samen met buurtbewoners te zorgen voor leefbare buurten. De organisatie is hiermee al aan de slag, maar dit vraagt de komende tijd nog veel aandacht en inzet. Daarom adviseert Berenschot om het lopende fusieproces met Stichting Welzijn Velsen ‘on hold’ te zetten. In ieder geval voor de komende jaren. Opdat alle aandacht kan worden gericht op het op orde brengen van de bedrijfsvoering in Beverwijk. SWB heeft aan de gemeente aangegeven dat zij zich op onderdelen niet herkennen in de rapportage.

Voorgenomen besluit

Het college is blij met de conclusie van Berenschot dat de kwaliteit van het welzijnswerk en de peuteropvang van SWB op orde is. En is daarnaast van mening dat Berenschot een helder en samenhangend advies geeft. Het college wil de adviezen van Berenschot volgen maar wil daarbij de meningen van betrokken partijen goed horen. De betrokken wethouders zijn daarom in gesprek met het bestuur van SWB en ook met de gemeente Velsen. De gemeente en SWB hebben op 18 juli 2018 een constructief gesprek gehad en hebben beiden de intentie tot gezamenlijke conclusies te komen. Na de zomervakantie wil het college het rapport graag bespreken met de raad. Daarna neemt het college een definitief besluit. 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing