Onderzoek viaduct Velsertraverse betekent vertraging voor HOV Station Beverwijk

Door: Ab Jenema

IJMOND - De plannen voor de snelle busverbinding tussen Velsen en station Beverwijk lopen vertraging op. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van de voet- en fietsdoorgang onder de Velsertraverse als onderdeel daarvan (samen: HOV Station Beverwijk). Tijdens voorbereidingswerkzaamheden zijn scheuren ontdekt in het viaduct van de Velsertraverse waar de busbaan op moet aansluiten. Rijkswaterstaat is eigenaar van dit viaduct en heeft uit voorzorg de vluchtstrook afgesloten. In afwachting van nader onderzoek ontstaat vertraging in het project HOV Station Beverwijk. 

De nieuwe busbaan verbindt het station Beverwijk met de Velsertraverse. Volgens de plannen gaat deze langs het spoor omhoog en sluit aan op de bestaande vluchtstrook van de weg. Nadat in het viaduct scheuren zijn ontdekt, heeft Rijkswaterstaat uit voorzorg in juni 2021 de vluchtstrook afgesloten voor het verkeer. Rijkswaterstaat voert eind december 2021 een nadere inspectie uit naar de staat van het viaduct. Het project HOV Station Beverwijk wacht dit onderzoek af om zeker te weten dat de busbaan op deze plek veilig en toekomstvast kan aansluiten op de Velsertraverse. Naar verwachting wordt dit in april van 2022 duidelijk.

Waarom een busverbinding en onderdoorgang?
De Velsertraverse (N197) is een zeer drukke weg. Er staat geregeld file in beide richtingen tijdens de ochtend- en avondspits. Busverbindingen hebben last van deze beperkte doorstroming. De provincie en de gemeenten Velsen en Beverwijk willen met HOV Station Beverwijk de route tussen de Velsertraverse en het station Beverwijk sneller, betrouwbaar en veiliger maken. De bussen kunnen in de nieuwe situatie de files op de Velsertraverse voor een groot deel vermijden.

Met de voet- en fietsonderdoorgang ontstaat een regionale, veiligere fietsroute tussen Velsen en station Beverwijk. De doorgang onder de Velsertraverse is de ontbrekende schakel in een doorfietsroute van de pont IJmuiden tot aan Heemskerk. Ook draagt de onderdoorgang bij aan de doorstroming omdat meer fietsers gebruik zullen maken van deze snellere route en niet hoeven over te steken bij de verkeerslichten van de Velsertraverse. De bestemmingsplannen om deze ontwikkelingen mogelijk te maken zijn afgerond.

Samenwerking
Er worden diverse projecten uitgevoerd in het stationsgebied van Beverwijk en het aangrenzende grondgebied van de gemeente Velsen. Voor de realisatie van HOV Station Beverwijk werkt provincie Noord-Holland samen met gemeente Beverwijk, gemeente Velsen, NS Stations en ProRail. Wanneer de uitwerking van de plannen steeds concreter wordt, moet de technische invulling in deze complexe omgeving met meerdere partijen afgestemd worden. Dat kost tijd. De samenwerkingspartners zetten zich blijvend in voor de verkeersveiligheid en het verbeteren van de doorstroming en bereikbaarheid.

Meer informatie
Met vragen over het project HOV Station Beverwijk kunnen weggebruikers en omwonenden naar de projectpagina HOV station Beverwijk - Provincie Noord-Holland https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_station_Beverwijk
of contact opnemen met het Servicepunt via 0800-0200 600 (gratis) of per mail [email protected]. Voor meer informatie over de IJmond, zie: regionale Facebookpagina @ZuidKennemerlandIJmond. 

 

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing