Ontwikkelperspectief voor Assumburg – Oud Haerlem – Tolhek

Door: Jan Pronk

HEEMSKERK - In het gebied rond kasteel Assumburg, Oud Haerlem en Tolhek wordt volop gesport, gewoond en gerecreëerd. Veel partijen melden zich met ideeën en wensen om iets in dit gebied te doen. Ook lopen er al verschillende initiatieven. De gemeente wil al deze zaken bij elkaar brengen en een samenhangend plan maken. Een plan waarin alle belangen tot hun recht komen.

Het Ontwikkelperspectief maken we samen met alle betrokken partijen
Dit doen we op basis van gelijkwaardigheid, wederkerigheid en vertrouwen. Het wordt een open plan proces waarin de belangen van alle partijen worden gehoord en er optimaal tegemoet wordt gekomen aan zoveel mogelijk van die belangen. Op deze manier bouwen we samen aan draagvlak, enthousiasme, vertrouwen, inzet en een goed plan.

Kaders waarbinnen het plan moet passen
De gemeente heeft kaders vastgesteld, waarbinnen het plan moet passen. Deze kaders zijn:
• Op locatie Tolhek onderzoeken we de haalbaarheid van een opleidingscentrum voor de politie.
• De huidige locatie van voetbalvereniging ODIN wordt bestemd voor woningbouw.
• De ontwikkeling van een skeelerbaan in dit gebied wordt nadrukkelijk onderzocht. Daarbij wordt het onderzoek naar een skeeler/schaatsbaan betrokken, dat is opgenomen in het Coalitieakkoord.
• De ontwikkeling van een manege in dit gebied wordt nadrukkelijk onderzocht.
• Overige sportvoorzieningen die nu in het gebied aanwezig zijn krijgen een plek in het gebied.
• Waar mogelijk voegen we sport- en sportgerelateerde functies toe die zich nu op andere locaties in Heemskerk bevinden.
• Gecombineerd gebruik van voorzieningen heeft de voorkeur.
• Overige initiatieven worden, al dan niet verkennend, meegenomen.
• Het financiële resultaat van een nieuwe inrichting van het projectgebied is minimaal kostenneutraal.

Gezamenlijke ambities, visie en een kaart met de inrichting van het gebied
Tijdens het maken van het plan kijken we goed naar ruimtelijke kwaliteit, gebruikswaarde, duurzaamheid, maatschappelijke meerwaarde voor Heemskerk en vanzelfsprekend naar de financiële haalbaarheid. Het Ontwikkelperspectief bestaat uiteindelijk uit onze gezamenlijke ambities, visie en een kaart waarop de inrichting van het gebied te zien is. Dit project is omvangrijk en heeft dan ook tijd nodig. De planning op dit moment is dat we het resultaat eind 2022 aan de raad kunnen voorleggen.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing