Onvoldoende beheersing grote projecten Beverwijk

Door: Cor Beumer

BEVERWIJK - De gemeente Beverwijk is momenteel onvoldoende toegerust om grote projecten, zoals Meerestein en het Stadhuis, te beheersen. Hierdoor kunnen in de toekomst financiële risico’s gelopen worden. Dat blijkt uit het rapport ‘Sturing en beheersing van grote projecten’, een onderzoek naar de uitvoering van grote projecten door de gemeente Beverwijk van de rekenkamercommissie. Daarnaast wordt de gemeenteraad onvoldoende geïnformeerd over de voortgang om vanuit de eigen rol te kunnen sturen en controleren.

De rekenkamercommissie Beverwijk deed in 2011 onderzoek naar de sturing en beheersing van grote projecten in de gemeente Beverwijk. In haar rapport, dat zij op donderdag 16 februari aan de gemeenteraad presenteert, beveelt de rekenkamercommissie de gemeente aan om het ‘projectmatig werken’ beter in te bedden in de ambtelijke organisatie en richtlijnen voor onder meer informatievoorziening op te stellen. “Op die manier is de gemeente beter in staat de projecten te beheersen”, aldus de commissie.

In het onderzoek heeft de rekenkamercommissie de kaders voor het projectmatig werken in Beverwijk in kaart gebracht en een verdiepingsslag gemaakt aan de hand van twee projecten uit de praktijk, namelijk de herstructurering van de wijk Meerestein en de bouw van het nieuwe stadhuis.

Uit de praktijkstudie blijkt dat de raad niet tijdig op de hoogte is gesteld van het tekort op het project Meerestein. De raad is niet of nauwelijks geïnformeerd over de (financiële) voortgang. Het college is onvoldoende in de positie geweest om de verantwoordelijkheden ten aanzien van de projectbeheersing voor Meerestein te vervullen, door personeelswisselingen, het gebrek aan beheersafspraken, onduidelijkheid over de rolverdeling en gebrek aan betrouwbare financiële informatie.

Bij het project Stadhuis is de raad actief betrokken bij de besluitvormingsfase en kreeg gelegenheid om een eigen oordeel over het nieuwe stadhuis te vormen. De raad is vervolgens wisselend in staat gesteld de voortgang te beoordelen. Vooral over het deelproject ‘Het Nieuwe Werken’ wordt de raad in de eerste twee jaar van dat project niet geïnformeerd. Pas als er extra krediet nodig is, in 2010, wordt de raad met het project geconfronteerd.

De rekenkamercommissie constateert dat het grootste deel van de conclusies en aanbevelingen uit het rekenkamerrapport uit 2007 naar grote projecten nog steeds van toepassing is. De gemeente heeft sinds 2007 onvoldoende verbeteringen doorgevoerd. De belangrijkste aanbeveling van de rekenkamercommissie luidt dan ook: borg de aanbevelingen in een plan van aanpak en zorg voor inbedding in de bestaande kwaliteitsontwikkelingen. Het college reageert positief op het rapport en is van mening dat de conclusies het traject ondersteunen dat reeds is ingezet om de organisatie te versterken. De opdracht om projectmatig werken in de organisatie te verbeteren is expliciet belegd bij een nieuwe teamleider projecten.

De rekenkamercommissie Beverwijk is in 2002 gestart en doet jaarlijks onafhankelijk onderzoek naar de effecten en de efficiëntie van gemeentelijk beleid. Haar doel is met de rapporten de gemeenteraad inzicht te geven hoe de gemeente haar beleid en bestuur organiseert, wat de effecten zijn en waar de gemeente zich in kan verbeteren. Eerder deed de rekenkamercommissie onderzoek naar o.a. de programmabegroting, verbonden partijen, armoedebeleid en de inhuur van externen.

advertenties

Autoverzekering vergelijken
Bloemsierkunst De Duinroos
Energie vergelijken
Goedkoopste Energieleverancier
TarwegrasKoning
Energie Vergelijken
Aansprakelijkheidsverzekering
Energievergelijker
Lenary.nl
Kentekencheck
goedbegin.eu
Fietspoint
Vergelijk vaste lasten
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
Creditcard.nl
huizenmarkt.nl
Genesis Casino
Zonvakantie Oktober
Independer
TV Expert
Online Casino Legends
Radio Control Expert
SimOnly Discount
Outdoor kleding
HaardenExpress
iDeal Casinogids
Uitvaartverzekering vergelijken
Vegas Hero
Voice Over Agency
Marriott Vacation Club