Ook Schiphol stelt dat een stillere luchthaven zonder krimp kan

Door: Ron Toekook

Schiphol wil dat er 'harde milieugrenzen' komen waarin bepaald wordt hoeveel lawaai en uitstoot toelaatbaar is op de luchthaven. Volgens Schiphol is het dan niet nodig het aantal vluchten te beperken. Dat stelt de luchthaven in haar zienswijze over de krimp van Schiphol, die tot en met gisteren kon worden ingediend bij het kabinet. Ook luchtvaartmaatschappij KLM denkt dat krimp overbodig is met stillere vliegtuigen.

Vorig jaar besloot minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat dat Schiphol vanwege de geluidsoverlast moet krimpen van 500.000 naar maximaal 440.000 vluchten per jaar. Daarvoor moet het kabinet wel eerst door een aantal hoepels springen: zo moet eerst nog getoetst worden of de krimp wel aan Europese wet- en regelgeving voldoet. Ook wordt onderzocht of het terugbrengen van het aantal vluchten wel veilig kan.

Tot en met gisteren was het mogelijk voor de luchtvaartsector, overheden, milieuorganisaties en andere belanghebbenden zoals omwonenden om een zienswijze over de krimp in te dienen bij het kabinet. Uiteindelijk zijn er 173 reacties ingediend.

Verbod op nachtvluchten
Hoe Schiphol verder wil met de luchthaven was al in april door middel van een 8-puntenplan bekendgemaakt door de tijdelijke directeur, Ruud Sondag. Hij pleit onder andere voor een verbod op nachtvluchten, privéjets en de meest lawaaiige toestellen.

Aan zijn voorstel om de reservering van de grond voor een extra start- en landingsbaan op te heffen, is afgelopen maandag al gehoor gegeven.

Van die acht punten zijn er uiteindelijk vier opgenomen in de zienswijze van Schiphol. De luchthaven wil naast de nachtsluiting en het verbod op privéjets en lawaaivliegtuigen ook een omgevingsfonds. Uit dat fonds kunnen maatregelen worden betaald die overlast voor omwonenden verminderen.

Klimaatakkoord van Parijs
Schiphol stelt dat geluids- en uitstootgrenzen meer zin hebben dan een maximumaantal vluchten per jaar. Uiterlijk in 2026 moet er een stelsel zijn, waarmee de geluidsoverlast en CO2-uitstoot structureel is verlaagd in lijn met het klimaatakkoord van Parijs.

 

Bron: NH Nieuws / Doron Sajet

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing