Opening 'denkbeeldentuin' Wijk aan Zee

Door: Jan Pronk

WIJK AAN ZEE – Op vrijdag 14 juni om 20:30 wordt met een presentatie en aansluitend de installatie van het eerste beeld een 'denkbeeldentuin' geopend. De presentatie in het Badgastenkerkje is in de vorm van een 'liefdevolle bloemlezing waar diverse in- en omwoners van Wijk aan Zee muzikaal en artistiek aan bijdragen. Centraal staan het spelende kind, opvoeding, scholing, werk, corruptie en het vinden van een nieuwe onschuld. Het nieuwe in RVS uitgevoerde beeld van zo'n tweeënhalve meter hoog krijgt een plek buiten ieders directe uitzicht waar het wel vindbaar is. Het beeld wordt zonder kosten voor de gemeenschap opgeleverd.


In Wijk aan Zee worden wel vaker beelden geplaatst zonder het ambtelijke comité van kunstkenners dat hier over gaat lastig te vallen, met andere woorden: zonder vergunning. Deze spontaan tot stand gebrachte kunstuitingen spelen allemaal in op de actualiteit, ze trekken bekijks, worden onderwerp van gesprek en komen vol in het nieuws. Voorbeelden van deze kunst vanaf de bodem zijn : ‘De Vuist’ gemaakt door het beroemde gezelschap Mutoid Waste Company op het Paasduin, het schilderij ‘Pilaarheilige Simeon’ van Jan van der Schoor bij hotel Sonnevanck die later verscheen als beeld van Sjanneke van Herpen bij een strandpaviljoen en sinds een tijdje staat de heilige inclusief waarschuwende vinger ook als muurschildering op het huis Manevanck in de Relweg naast de plaatselijke pizzeria.

Historie van illegale kunstuitingen

Wie even tijd neemt om er acht op te slaan zal zien dat in Wijk aan Zee het nodige buiten de wet wordt gebouwd, geproduceerden en geïnstalleerd. Zo ook de levensgrote Draak, die plotseling opdook in de dorpsweide toen deze onder water kwam te staan ten gevolge van onoordeelkundig graafwerk.. Zo verscheen op een dag zomaar de “Arc de Triomphe” van strandafval bij hotel Sonnevanck. En de complete beeldentuin Een zee van staal, die zonder gebruikelijke procedures in zeer korte tijd gerealiseerd werd en die tijdens de opening desondanks, mede daardoor, of juist daarom majesteitelijk werd goedgekeurd. Vorig jaar werd in de duinen langs de Zwaanstraat dicht bij het strand illegaal een beeld geplaatst , dat een afgeleide is van de hierboven genoemde “Vuist”. In het voorjaar van 2019 verscheen er rond Wijk aan Zee spontaan graffiti of in lokale spelling: 'grafieti'. Spelende kinderen met een schepje en een gasmasker in de stijl van Banksy. In het Gaasterbos legden vrijwilligers de afgelopen jaren een wandelpaden netwerk aan dat ruimhartig wordt gedoogd en waar op de illegale paden nu ook diverse officiële wandelroutes zijn uitgezet.

Zonder vergunning werken als verbindende factor


Het ontbreken van een goedkeuring 'van bovenaf' lijkt hier niet in het minst een belemmering voor het doen wat men wil doen.“Als het niet kan zoals het moet dan moet het zoals het kan” sprak een voormalig eerste burger van Beverwijk in het openbaar. Het organiseren/faciliteren en gedogen van illegaal bouwen, illegaal uitstoten en illegaal uitbeelden maken in de IJmond het buiten de wet handelen tot een mainstream werkwijze. En omdat het in diverse kringen gebeurt, paradoxaal genoeg ook tot een verbindende factor.

Inloop vanaf 20:00


Toegang vrij. Na afloop mag je zelf bepalen of je wilt bijdragen aan de instandhouding.

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
LEQUAL Online Marketing