Opknapbeurt parkeerterrein Wijckerpoort

Door: Cor Beumer

BEVERWIJK – Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 11 december 2012 besloten om de Wijckerpoort (gelegen achter de bioscoop aan het Stationsplein) opnieuw in te richten ten behoeve van parkeren. De linkerzijde van het terrein, aan de kant van het spoor wordt verhard. De ontsluitingsweg wordt verlengd evenals de stoepen op het terrein. Daarnaast wordt op het hele terrein openbare verlichting aangelegd. Na de herinrichting biedt het terrein ruimte voor circa 250 auto’s.

Bij de vaststelling van het Bijgesteld Ontwikkelingskader Stationsgebied (BOS) in 2011 heeft het college besloten de Wijckerpoort voor de komende 10 jaar in te richten voor parkeren, een vrijliggende busbaan en een nieuwe spoorwegovergang. Vooruitlopend op deze ontwikkelingen wordt nu al een deel van de Wijckerpoort ingericht ten behoeve van parkeren.

Reden voor het besluit om nu al het parkeerterrein op te knappen, is de slechte staat van het terrein. Met name de linkerzijde kent bij neerslag ernstige wateroverlast.

De werkzaamheden starten op woensdag 12 december 2012 en worden naar verwachting eind januari 2013 afgerond. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, zodat het terrein beschikbaar blijft voor parkeren.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing