Oplevering woningen plan 'De Plataan'

Door: Raimond Bos

De gemeente en woningcorporatie Pré Wonen werken samen met de bewoners aan vernieuwing van woningen en verbetering van de openbare ruimte in de wijk. De wijkvernieuwing heeft als doel de Plantage beter te laten aansluiten op de huidige wensen over wonen en leefomgeving. De wijk ondergaat daartoe de komende jaren een gedaanteverwisseling. Verouderde appartementen maken plaats voor nieuwe eengezinswoningen en appartementen die door Pré Wonen worden gerealiseerd. De gemeente vernieuwt het openbaar gebied en treft met de aanleg van open water en een gescheiden rioolstelsel maatregelen om de waterhuishouding te verbeteren. Pré Wonen en de gemeente investeren daarnaast in sociaal-economische projecten (samenwerking met Stichting Welzijn Beverwijk en andere organisaties, projecten in buurtcentrum De Stek). Samen maken zij van de Plantage de nieuwe stek van de Bomenbuurt. Voor meer informatie: www.denieuwestek.nl.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing