Oplossing huisvesting scholen Broekpolder

Door: Raimond Bos

BEVERWIJK - De colleges van Heemskerk en Beverwijk hebben besloten de gemeenteraden van Beverwijk en Heemkerk een nieuw voorstel over de huisvestingsproblematiek van de basisscholen in de wijk Broekpolder voor te leggen. In dit voorstel wordt de in de Multifunctionele Accommodatie (MFA) gevestigde kinderopvang verplaatst naar de Belgiƫlaan. Het voorstel wordt op 11 juli 2011 besproken in de commissie ABVM, OSCW / RES van Beverwijk en op 14 juli 2011 in de gemeenteraadsvergadering. In Heemskerk staat het voorstel op dinsdag 12 juli 2011 op de agenda. Door de verplaatsing van de kinderopvang ontstaat er ruimte in de MFA voor de uitbreiding van de huisvesting van de basisscholen Panta Rhei en De Zeester. Naast de vijf lokalen die het uitplaatsen van de kinderopvang oplevert is er in de tweede fase van het plan de mogelijkheid vijf lokalen op de tweede verdieping van de MFA te realiseren. Verder wordt voorgesteld om een krediet beschikbaar te stellen voor de uitbreiding met semi-permanente huisvesting op de huidige locatie van basisschool De Bareel. Met deze oplossingen kan de huisvestingsbehoefte van de basisscholen in de Broekpolder begin 2012 worden ingevuld. De voorgedragen oplossingen hebben ten opzichte van alle onderzochte voorstellen de meeste voordelen. Het kan snel uitgevoerd worden en is onderwijskundig het meest gunstig. De oplossing voor de MFA heeft als bijkomend voordeel dat het kinderdagverblijf haar wachtlijst kan verkorten doordat de locatie Belgiƫlaan meer capaciteit biedt.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing