Opwekking duurzame energie langs Noord-Hollandse snelwegen

Door: Jan Pronk

Foto: Ter illustratie een foto van het zonnepark bij Knooppunt Almere

NOORDHOLLAND - Rijk, provincie en gemeenten willen graag duurzame energie opwekken langs snelwegen in Noord-Holland. Het gaat om de A9, A5, A22 en noordelijke gedeelten van de A1 en A2. Komend jaar onderzoeken Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, 12 omliggende gemeenten (Alkmaar, Heiloo, Castricum, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk, Velsen, Haarlemmermeer, Amsterdam, Amstelveen, Ouder-Amstel, Diemen) en Liander gezamenlijk welke mogelijkheden hiervoor zijn. Dat hebben de publieke partijen afgesproken in de intentieverklaring die zij hebben ondertekend.

 

Door het ondertekenen van de intentieverklaring is Noord-Holland weer een stapje dichterbij het bijdragen aan de klimaatdoelen. In 2030 moet 70% van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komen, zoals wind- en zonne-energie. De hiervoor benodigde ruimte is daarbij in Noord-Holland, net als in de rest van Nederland, een grote uitdaging. Daarom werken regionale en lokale partijen in Noord-Holland samen aan de Regionale Energiestrategie. Hierin is beschreven hoe en waar duurzame elektriciteit met zonne- en windenergie kan worden opgewekt. Het beschikbaar stellen van ruimte langs snelwegen is daar onderdeel van.

Eerdere voorverkenning

Vanaf dit voorjaar is een voorverkenning gedaan naar geschiktheid van ruimte langs snelwegen in Noord-Holland. Hieruit bleek zo’n 694 hectare potentieel beschikbaar voor het opwekken van energie, dat is een oppervlakte van bijna 1000 voetbalvelden. Het gaat dan om zijbermen en aansluitingen, geluidsschermen en naastgelegen open stukken grond. De volgende stap is dat kansrijke locaties nader worden onderzocht, waarbij goede communicatie en participatie met omwonenden een grote rol zal spelen. De verwachting is dat het onderzoek een jaar in beslag neemt en eind 2023 is afgerond.

OER-Programma

Het onderzoek gebeurt in het kader van het OER-Programma (Opwek van Energie op Rijksvastgoed). Met dit rijksbrede programma stelt het rijk haar vastgoed ter beschikking voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie, wanneer hier vanuit gemeenten en provincies een verzoek voor wordt neergelegd. Om ervaring op te doen in hoe het opwekken van energie langs snelwegen het beste kan worden ingevuld, lopen al een aantal pilotprojecten in Nederland. In Noord-Holland is eerder een pilotproject gestart langs de A7, bij vier knooppunten; Wognum, Abbekerk, Medemblik en Middenmeer. Met deze pilot is o.a. gekeken naar de kosten van energieopwekking, inpassing in het landschap en verkeersveiligheid.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing