Overeenkomst gemeente en SBB voor ontwikkeling Ankie’s Hoeve

Door: Ab Jenema

BEVERWIJK – Donderdag 18 november hebben wethouder Serge Ferraro en Jeroen Marsman van SBB een intentieovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van de kavel Ankie’s Hoeve in de Spoorzone. “Hiermee zetten we een eerste belangrijke stap in de bouw van woningen in het Stationsgebied conform de wens van de gemeenteraad,” aldus Serge Ferraro.

“Deze marktpartij diende zich aan voor Ankie’s Hoeve. We zien dit als een kans om de entree van Beverwijk te verbeteren en tevens de grote vraag naar woningen in de stad en in de regio op te lossen. Ankie's Hoeve kan daarmee het vliegwiel worden van de ontwikkelingen in het Stationsgebied en in de Spoorzone, op een belangrijke zichtlocatie van de stad,” vervolgt Ferraro enthousiast. “Een kans waar we als gemeente niet aan voorbij willen gaan. Daarom is vandaag een intentieovereenkomst gesloten met SBB, de geïnteresseerde marktpartij met ‘lokale roots’.”

De gemeente onderzoekt met SBB of woningbouw op Ankie’s Hoeve mogelijk is en op welke termijn. In het eerste kwartaal van 2022 besluit de gemeente of de grond aan SBB wordt verkocht. In de intentieovereenkomst die vandaag door beide partijen ondertekend is, zijn afspraken gemaakt over waar de onderzoeken zich op richten, de planning, taak- en kostenverdeling.

De ontwikkeling van Ankie's Hoeve loopt verder geheel mee in het ontwikkelproces voor het Stationsgebied en het bijbehorende participatietraject. Voor Ankie's Hoeve richt de
participatie zich op de woningbouw, het toevoegen van andere functies en voorzieningen,
groen en water, mobiliteit en bereikbaarheid en inpassing/aansluiting op de omliggende
omgeving.

Spoorzone
Voor de zomer van dit jaar heeft de gemeenteraad de Verkenning Spoorzone aangenomen zie spoorzonebeverwijk.nl. Voor het Stationsgebied (Ankie’s Hoeve, Wijckerpoort, Station e.o., Meerplein en Marlo-terrein) is afgesproken dat een stedenbouwkundig plan wordt opgesteld in participatie met bewoners en ondernemers in de stad. En tevens dat er vaart wordt gemaakt met de ontwikkelingen, te beginnen in het Stationsgebied. Daarom wordt tegelijkertijd onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor woningbouw op Ankie’s Hoeve.

Kansenkaart
Inmiddels is de gemeente in gesprek met partijen in de stad over het Stationsgebied,
waaronder Ankie’s Hoeve. Er zijn tal van activiteiten georganiseerd waar mensen mee
kunnen denken over de kansen in het gebied. Dit levert al veel mooie ideeën op die de
gemeente meeneemt bij het opstellen van een kansenkaart in november en december 2021 en het stedenbouwkundig plan vanaf januari 2022. Het stedenbouwkundig plan gaat daarna nog formeel een inspraakronde in.


www.spoorzonebeverwijk.nl/participatie/stationsgebied/

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing