Overeenkomst getekend voor nieuwbouw aan de Ann Burtonlaan het Slotakkoord

Door: Jan Pronk

BEVERWIJK – 3 november 2020 hebben wethouder Ferraro van gemeente Beverwijk en
directeur-bestuurder Hooftman, van Woonopmaat een koop/exploitatieovereenkomst
getekend voor de grond en ontwikkeling aan de Ann Burtonlaan. Woonopmaat laat hier 20
koopwoningen en 54 huurwoningen bouwen. De openbare ruimte wordt ook opnieuw
ingericht.

De vraag naar betaalbare woningen in Beverwijk is groot. Met de bouw van deze 74
woningen zorgen gemeente en Woonopmaat voor nieuw aanbod.

Participatie
De omwonenden zijn betrokken bij het bouwplan en de herinrichting van de openbare ruimte
in het plangebied. Hiervoor is één informatiebijeenkomst “live” georganiseerd. Daarna is
contact geweest met de bewoners via digitale informatiesessies. Naar aanleiding van de
reacties van de omwonenden zijn aanpassingen in het plan gedaan. Zo worden er aan de
kant van de Theo Uden Masmanlaan in plaats van vijf maar drie woonlagen gebouwd. En
komt de speelgelegenheid dichter bij de woningen.

Start Bouw
Om dit bouwplan te realiseren moet de bestemming op deze locatie wijzigen van
maatschappelijk naar wonen. De procedure voor deze bestemmingsplanwijziging wordt nu
opgestart. Tegelijkertijd wordt het bouwplan voor de woningen uitgewerkt en het ontwerp
voor de openbare ruimte definitief gemaakt. De start van de bouw staat gepland voor het
derde kwartaal van 2021.
Woningzoekenden kunnen op dit moment nog geen opties nemen voor de woningen. Zodra
inschrijving mogelijk is, meldt Woonopmaat dit via een advertentie in de krant, op haar
website en facebookpagina.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
LEQUAL Online Marketing