Overeenkomst WoonopMaat en BAM Wonen voor realisatie veertig duurzame sociale huurwoningen in Beverwijk

Door: Ab Jenema

Beverwijk - Woningcorporatie WoonopMaat en BAM Wonen hebben een overeenkomst getekend voor de realisatie van veertig sociale huurwoningen aan de Kingsford Smithstraat in Beverwijk. De vraag naar betaalbare woningen in Beverwijk is groot. Met de bouw van veertig eengezinswoningen zorgen de gemeente, WoonopMaat en BAM Wonen voor nieuw aanbod. De duurzame, gasloze woningen uit de BAM Wooncollectie worden verwarmd met een warmtepomp en krijgen PV-panelen voor de duurzame opwekking van stroom.


Véronique Leenhouwers, directeur Noordwest bij BAM Wonen: “BAM Wonen heeft als missie duurzaam en aangenaam wonen toegankelijk maken voor iedereen. Wij zijn er trots op dit in samenwerking met WoonopMaat te realiseren en kijken uit naar de officiële start van de bouw van het project, waarbij we met elkaar prachtige duurzame sociale huurwoningen toevoegen aan Beverwijk.”

Werkzaamheden
Op de plek van een voormalig schoolgebouw aan de Kingsford Smithstraat realiseert BAM Wonen de veertig woningen in sfeervolle jaren dertig architectuurstijl. Ook verzorgt BAM Wonen het bouwrijp maken van het terrein, het vervangen van het riool onder de Kingsford Smithstraat en de inrichting van het openbare gebied. Hiervoor heeft BAM Wonen co-maker Floris Infra aangehaakt. De buurtbewoners zijn uitgebreid betrokken bij het bouwplan en de herinrichting van de openbare ruimte in het plangebied. Door tijdens het bouwen van de woningen de werkzaamheden voor het vervangen van de riolering en de inrichting van de openbare ruimte te combineren, blijft de overlast voor de buurtbewoners beperkt. Ook heeft WoonopMaat ervoor gekozen de woningen niet traditioneel te laten onderheien maar trillingsvrij met boorpalen, om zo de overlast voor de buurt zoveel mogelijk te beperken.

Planning
Medio april 2021 wordt gestart met het bouwrijp maken van het bouwterrein. Het heiwerk start begin juni. De oplevering van de woningen en het totale openbare gebied staat gepland voor begin 2022.

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing