Participatieraad en gemeente vaker in gesprek met inwoners

Door: Jan Pronk

BEVERWIJK – Vanaf april 2018 werkt de gemeente Beverwijk samen met de Participatieraad
Beverwijk. Zij willen zo vroeg mogelijk in gesprek met inwoners over sociale vraagstukken. Zoals
minimavoorzieningen, hulp bij het huishouden of mantelzorg. Hoe zorgen we ervoor dat
voorzieningen goed aansluiten bij wat inwoners willen? En hoe helpen we het beste? Die vragen
worden niet meer gesteld aan een adviesraad, maar steeds meer aan betrokken inwoners en
cliënten zelf. Er is onderzocht of die aanpak goed werkt. Het college van B&W heeft vandaag het
onderzoeksrapport besproken.

Goed op weg
Het onderzoeksbureau zegt dat de gemeente en de Participatieraad goed op weg zijn. Er zijn in
de afgelopen twee jaar veel inwoners gesproken over allerlei onderwerpen. En de gemeente
staat open voor inbreng van buiten. Maar er is ook nog veel te doen. Er zijn groepen waar nog
weinig of geen contact mee is. En mensen die zelf niet goed in staat zijn om te vertellen waar zij
behoefte aan hebben. Bijvoorbeeld omdat zij niet goed kunnen lezen of de Nederlandse taal niet
goed spreken. Ook jongeren willen we vaker spreken. Waar hebben zij behoefte aan?
Inwoners zien en horen graag wat er met hun inbreng gebeurt
Er zijn ook inwoners om hun mening gevraagd. Waaronder een groep inwoners die heeft
meegedacht over voorzieningen voor mensen met weinig geld. En een groep inwoners uit Wijk
aan Zee. Daar is een groot onderzoek is geweest naar de behoefte aan welzijn-, zorg- en
sportvoorzieningen. De gemeente is heel blij dat veel van hen de moeite hebben genomen om te
vertellen wat ze vonden van die onderzoeken. Inwoners waarderen de mogelijkheid om mee te
denken. Niet verrassend is dat veel van hen aangeven dat het wel belangrijk is om te laten zien
en horen wat daarmee gebeurt. Door plannen bijvoorbeeld in kleine stapjes al uit te voeren. Door
regelmatig te laten horen hoe het ervoor staat. En door begrijpelijke informatie te geven over
voorzieningen.

De Participatieraad gaat door
De gemeente is blij dat de gekozen werkwijze werkt. En wil graag verder aan de slag met de
Participatieraad. De Participatieraad heeft veel wensen en ideeën om met nog meer mensen in
contact te komen en meer inwoners aan het woord te laten.
Het rapport is ook verstuurd aan de gemeenteraad. Ook zij denken in een commissie na over
manieren om inwoners te betrekken bij de gemeentelijke plannen. Het rapport geeft adviezen
over hoe de gemeente dit, samen met de Participatieraad, nog beter kan doen.
Meer weten over de Participatieraad Beverwijk?
Op hun website is meer informatie te vinden: www.participatieraadbeverwijk.nl
Hier kunt u ook een vraag stellen.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
LEQUAL Online Marketing