Plannen uitbreiding elektriciteitsnet tussen Beverwijk en Oterleek ter inzage

Door: Jan Pronk

BEVERWIJK - Om de opgewekte duurzame energie door te provincie te vervoeren en te kunnen voldoen aan de vraag naar elektriciteit, zijn tussen Beverwijk en Oterleek extra elektriciteitsleidingen nodig. Ook wordt een schakelstation in Beverwijk gebouwd en worden de bestaande kabels daarop aangesloten. Om deze werkzaamheden mogelijk te maken heeft de provincie, in overleg met de betrokken gemeenten, een provinciaal inpassingsplan (PIP) opgesteld.

Edward Stigter, gedeputeerde Klimaat en Energie: "De vraag naar elektriciteit is in Noord-Holland enorm gegroeid. Met deze nieuwe verbinding wordt het elektriciteitsnetwerk versterkt en kan de in zee opgewekte windenergie opgenomen worden. Met het provinciale inpassingsplan werken wij graag mee aan de realisatie van deze broodnodige versterking, waarmee woningen en bedrijven van elektriciteit worden voorzien."

Het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) is een bestemmingsplan van de provincie dat meerdere gemeenten beslaat. Dit plan is opgesteld op basis van het eerder, met onder andere de omgeving en gemeenten, besproken voorkeurstracé voor de nieuwe leidingen en het schakelstation. De verbinding loopt door 6 gemeenten; Beverwijk, Heemskerk, Zaanstad, Uitgeest, Castricum en Alkmaar.

Reageren op het ontwerpplan
In het ontwerp PIP staat onder meer wat het precieze tracé voor de kabels wordt, waar het schakelstation komt, welke milieu- en omgevingsaspecten van belang zijn en informatie over de verdere procedure. Het ontwerp PIP ligt, samen met de bijbehorende stukken, ter inzage van woensdag 16 februari 2022 tot en met dinsdag 29 maart 2022. De ontvangen reacties worden verwerkt in het definitieve provinciaal inpassingsplan Netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek. Dit wordt naar verwachting in de zomer aan Provinciale Staten voorgelegd. De stukken zijn digitaal te raadplegen via www.noord-holland.nl/Actueel/Terinzageleggingen en www.ruimtelijkeplannen.nl

Meer informatie
Op www.noord-holland.nl/netuitbreiding staat meer informatie over het ontwerp PIP en de netuitbreiding zelf. TenneT legt de nieuwe kabels en het transformatorstation aan. Op donderdag 3 maart 2022 organiseren de provincie en TenneT een digitale informatieavond van 19:00 – 21:00 uur. Meer informatie daarover volgt. Geïnteresseerden kunnen zich alvast aanmelden via [email protected]

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing