Positieve aanbeveling burgemeester Smit

Door: Jan Pronk

BEVERWIJK - De gemeenteraad heeft in de vergadering van 12 januari besloten een
positieve aanbeveling te geven op het verzoek van de heer Smit voor herbenoeming
als burgemeester van Beverwijk.

Op 18 mei 2023 loopt de eerste zittingstermijn van Martijn Smit als burgemeester van
Beverwijk af. De heer Smit heeft kenbaar gemaakt dat hij voor herbenoeming van 6 jaar
burgemeester van Beverwijk in aanmerking wil komen.
Nu de gemeenteraad heeft besloten tot een positieve aanbeveling is het aan de commissaris
van de Koning en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties om de volgende
stappen in het proces te zetten.
Medio mei wordt bekend of de heer Smit herbenoemd wordt.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing