Primeur: raadscommissie digitaal bijgepraat over stand corona

Door: Jan pronk

Beverwijk – Een primeur voor de gemeente Beverwijk; een eerste raadscommissie die
op digitale manier plaatsvond. Vanwege de maatregelen rond COVID-19 mag
momenteel niet worden vergaderd in de raadzaal van het stadhuis. Maar via een
openbare digitale vergadering werd de laatste stand van zaken gedeeld met de leden
van de raad.

Begrip, steun en medeleven
Alle fracties maakten van de gelegenheid gebruik om inwoners een hart onder de riem te steken en veel sterkte toe te wensen in wat toch benoemd werd als ¨een bizarre tijd.¨ De gevolgen van de maatregelen worden op persoonlijk en economisch gebied
ook steeds meer zichtbaar. En ze zijn fors. Zo ziet het dagelijks leven er behoorlijk anders uit. Denk bijvoorbeeld aan de 1,5m afstandsregel. Met de mooie dagen in het vooruitzicht kan dat lastig worden. Heinink (VVD) vroeg zich onder meer af ¨of momenteel de huidige bevoegdheden voldoende zijn¨ om in tal van situaties adequaat te kunnen handhaven – hetgeen na beantwoording het geval blijkt te zijn.
GroenLinks woordvoerder Berghuis zei dat het in Beverwijk gelukkig niet de Brabantse kant is gegaan, doelend op de vele infecties en relatief hoge aantal te betreuren doden. ¨Daardoor kunnen we hier de boel nog enigszins leefbaar houden.¨ Hij riep de gemeente op om de komende periode ook alert te zijn op verborgen leed.¨

Financiële gevolgen
Het staat vast dat de lokale economie klappen krijgt te verduren. Van de fractie van D66 ziet Makbouli ¨grote gevolgen voor de lokale ondernemers en de lokale economie¨ die in het dagelijks leven energie en een gezicht geven aan Beverwijk. En ook al zijn er steunmaatregelen vanuit het rijk, de vraag is of het voldoende is. Sportclubs, verenigingen en instellingen als de Voedselbank ondervinden grote tekorten als gevolg van corona. Vanwege hun bijzondere positie vroeg zij hier ook aandacht voor tijdens deze periode. Woordvoerder Ilhan (PvdA) merkte in die lijn op dat zijn fractie zich vooralsnog kon vinden in de maatregelen die het college voorstelt om de ondernemers te steunen. ¨Ondernemers worden hard getroffen door de gevolgen
van de ziekte.¨ Wat betreft Uiterwijk (VRIJ!) is het niet uitgesloten om verder ´out of the box’ te denken en mogelijk met een aanvullend lokaal pakket aan maatregelen te komen. Bal, van de fractie van SamenBeverwijk ¨vond dat niet eens zo een heel gek idee.¨ Samen met Ilhan en Uiterwijk hoopt hij de komende periode meer inzicht te krijgen over de gevolgen voor de begroting, en welke ruimte er mogelijk kan zijn om aanvullende maatregelen te nemen. Hazeveld (Democraten Beverwijk) gaf aan eerst te kijken naar de korte termijn en mogelijk de lange termijn, opmerkend dat de organisatie de steunaanvragen ook moet aankunnen en verwerken.

Solidariteit
Dat de stad niet alleen in financiële zin getroffen wordt door de crisis maakte Tabak (CDA) in zijn bijdrage nog duidelijk. ¨Voor het CDA is solidariteit in deze tijden belangrijk.¨ En of het ooit weer zoals als vroeger wordt, is nog maar zeer de vraag. ¨De zakken van de gemeente mogen misschien wel diep zijn, maar heb ook oog voor de sociale gevolgen.¨ Of zoals Bilars
(Gemeentebelangen) aanstipte ¨de gevolgen van het wegvallen of verminderen van thuishulp aan mensen die dat hard nodig hebben.¨
Burgemeester Smit gaf de raad aan dat het college voldoende bevoegdheden heeft om de zaak te kunnen beheersen. ¨De meeste mensen geven gelukkig goed gehoor aan de oproepen en de maatregelen die van kracht zijn¨ en dankte de inwoners van de stad daarvoor. Hij verzekerde de raad dat waar nodig ook gehandhaafd wordt. Ten aanzien van de financiën zei portefeuillehouder Erol dat op veel vragen van financiële aard nog geen antwoord kan worden gegeven gezien de dynamiek.
Mogelijk moet de raad dan ook andere keuzes maken. ¨Zodra daar meer over bekend is komt dat terug naar de raad.¨

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
LEQUAL Online Marketing