Provinciaal subsidie voor project Centrum

Door: Ab Jenema

BEVERWIJK – De provincie Noord-Holland heeft de aanvraag voor de BDU-subsidie voor het project Centrum gehonoreerd. Conform de aanvraag van de gemeente verleent de provincie een subsidie ter hoogte van 50% van de subsidiabele kosten, een bedrag van € 1.176.942,-. Voorwaarde is dat het project voor 1 juni 2017 is aanbesteed en dat de uitvoering voor 1 januari 2018 begint.

 

Het project Centrum omvat twee deelprojecten: de herinrichting van de Zeestraat & Koningstraat en de herinrichting van de Breestraat en zijstraten. De uitvoering van het eerste deelproject is op 6 maart 2017 gestart. Voor de Breestraat loopt de aanbesteding. De uitvoering van dit deelproject begint in juni 2017. De gehele herinrichting van het centrum moet eind 2017 klaar zijn.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
LEQUAL Online Marketing