Provincie: boven Balkenendenorm gevolgen subsidie

Door: Raimond Bos

Naast gesubsidieerde instellingen is de provincie ook een onderzoek gestart naar organisaties waar de provincie aandeelhouder van is, zoals PWN, NV Afvalzorg en Recreatie Noord-Holland. Met uitzondering van PWN zullen deze organisaties niet onder de nieuwe WNT vallen. Daarom wil de provincie een beloningsbeleid voor provinciale deelnemingen vaststellen, met als doel ook bij deze organisaties meer sturing te krijgen op het salarisbeleid.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing