Provincie helpt gemeenten bij voorkomen wateroverlast en droogte

Door: Ab Jenema

IJMOND - Acht gemeenten krijgen samen € 900.000 van de provincie Noord-Holland om hen te helpen wateroverlast en andere gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen. De provincie heeft de subsidieregeling ingesteld om gemeenten te helpen beter voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering: hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Vorig jaar kregen de eerste projecten een bijdrage uit deze regeling. Ook volgend jaar is er geld beschikbaar.

De provinciale subsidie is beschikbaar voor de volgende projecten:

Klimaatbestendig maken van zowel het stadhuisplein als het Kooimanpark in Purmerend. Het dak van het de nieuwe parkeergarage onder het stadhuisplein wordt zo ingericht dat water beter opgevangen wordt en het minder heet wordt. De bijdrage voor het Kooimanpark is bestemd voor een betere opvang van het regenwater en extra groen.
Klimaatbestendig maken van polder Heerhugowaard in Dijk en Waard. In de polder worden maatregelen getroffen om overvloedige regen aan te kunnen, zodat het stationsgebied, woonkernen en landbouw in deze polder minder wateroverlast krijgen. Ook is er extra water als het lang droog is.
Herinrichting de Laat in de binnenstad van Alkmaar. Meer bomen, beplanting en fonteinen zorgen voor een afname van wateroverlast en hitte.
Aanleg van twee systemen om neerslag te zuiveren in de Rivierenbuurt in Amsterdam. Hierdoor kan het infiltratiesysteem onder de trambaan in gebruik worden genomen, zodat de buurt beter regen- en hittebestendig wordt.
Realisatie van een groter oppervlak aan waterberging en natuurvriendelijke oevers in park Overbos in Beverwijk. Hierdoor gaat deze gemeente snelle peilstijgingen tegen in de stad als veel neerslag valt en neemt de hitte af.
Herinrichting van het Jac.P. Thijsseplein in Hilversum. Hierbij zorgt de gemeente onder andere voor meer groen en waterberging. Dat draagt bij aan vermindering van wateroverlast, droogte en hitte.
Aanleg regenwateropvang en afvangen regenwater op diverse wegen in Laren. Hierdoor zorgt de gemeente er onder andere voor dat er bij hevige buien minder overlast is van regenwater.
Herinrichting Oostslootbuurt in Den Helder. De gemeente treft maatregelen die onder meer zorgen voor meer groen en een betere waterafvoer en -opvang. Hierdoor zijn bewoners beter beschermd tegen wateroverlast zoals in 2020 en zorgt de gemeente voor vermindering van droogte en hitte.
Noord-Holland klimaatbestendig in 2050

De subsidieregeling maakt onderdeel uit van een actiepakket om voorbereid te zijn op klimaatverandering: klimaatadaptatie. De provincie doet dit niet alleen. We werken nauw samen met onder andere gemeenten, waterschappen en het Rijk, want klimaatadaptatie is een opgave van en voor iedereen. Zo werken we samen om nieuwe woningen klimaatbestendig te bouwen, zodat ze over dertig jaar niet onder water staan.

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing