Provincie investeert in zonnepanelen op parkeerterreinen

Door: Jan Pronk

NOORDHOLLAND - De provincie Noord-Holland wil stimuleren dat meer parkeerterreinen met zonnepanelen worden overkapt. Met een financiële impuls van 1,5 miljoen euro hoopt de provincie initiatiefnemers over de streep te trekken om plannen te realiseren bij parkeerterreinen die daar geschikt voor zijn.

Edward Stigter, gedeputeerde Klimaat en Energie: "De potentie van overkappingen met zonnepanelen boven parkeerterreinen in Noord-Holland is enorm. Als we die potentie benutten, leveren wij niet alleen een bijdrage aan de CO2 reductie door het plaatselijk opwekken van duurzame energie, maar kan het parkeerterrein hiermee ook voldoen aan zijn eigen elektriciteitsbehoefte. Denk aan laadpalen voor elektrische auto's of verlichting op het eigen terrein. Bovendien staat je auto op zonnige dagen lekker in de schaduw en wordt schaarse ruimte optimaal benut. Een mooie win-win situatie voor iedereen. We merken helaas dat het realiseren van deze zogenoemde 'solar carports' nog een kostbare zaak is en initiatiefnemers het nog niet altijd aandurven. Wij helpen daar graag bij."

Park the Sun
Met de in 2020 ontwikkelde tool Park the Sun kan iedereen zien welke
parkeerterreinen in Noord-Holland geschikt zijn voor het opwekken van
zonne-energie. Parkeerplaatsen overkapt met zonnepanelen, de 'solar
carports', zijn nu nog een innovatieve en soms kostbare toepassing van
zonne-energie. Om de drempel bij initiatiefnemers te verlagen, stelt de
provincie geld beschikbaar voor verder onderzoek naar de haalbaarheid
van solar carports op potentiële locaties.

Ook kan subsidie aangevraagd worden voor het realiseren van de Solar
Carport zelf. In vergelijking met traditionele toepassingen van zonne-
energie op daken en velden, is een solar carport nu duurder. De
daarvoor nodige draagconstructie en eventueel benodigde versteviging
van de fundering kan flink drukken op het budget van een
initiatiefnemer, waardoor die het niet altijd aandurft.

Als een initiatiefnemer tijdelijke opslag van elektriciteit in de carport wil
realiseren, bijvoorbeeld met een batterij, dan komt die ook in
aanmerking voor subsidie. "Met de huidige drukte op het
elektriciteitsnet gaat opgewekte energie vaak verloren, omdat het
nergens naar toe kan als het net op een zonnige dag al 'vol' blijkt
te zitten. Met tijdelijke opslag gebeurt dat niet en kan het op een ander
moment gebruikt worden", aldus gedeputeerde Stigter.

Aanvraag subsidie
Gemeenten, energiecoöperaties, parkeermanagementorganisaties,
ondernemers en maatschappelijke instellingen in Noord-Holland
kunnen subsidie aanvragen. De regeling 'Uitvoeringsregeling zonne-
energieleverende parkeerterreinen Noord-Holland' geldt in 2022 en
2023. Subsidie kan vanaf 15 februari 2022 aangevraagd worden in het
Subsidieloket. De provincie beoordeelt de aanvragen op volgorde van
ontvangst.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing