Provincie Noord-Holland verduurzaamt eigen bezit

Door: Jan Pronk

NOORDHOLLAND - De provincie Noord-Holland zet sterk in op het verduurzamen van haar eigen
bezit. Daar valt namelijk grote winst te halen. Het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) becijferde dat bijna een vijfde van de
Nederlandse klimaatvoetafdruk wordt veroorzaakt door de inkoop van producten
en diensten door de overheid. De provincie heeft daarom de kansen, acties en
verwachte resultaten op een rijtje gezet.

Jaarlijks koopt de provincie Noord-Holland voor ruim € 350 miljoen aan
diensten en producten in. Van openbaar vervoer, het onderhouden en aanleggen
van wegen en fietspaden en groen tot faciliteiten voor de eigen
bedrijfsvoering. Op drieëntwintig factsheets is te zien welke acties de
provincie onderneemt om te verduurzamen en wat dat oplevert per project.

Klimaatneutraal inkopen

In 2050 wil Noord-Holland klimaatneutraal en circulair zijn. Het doel is de
CO2-uitstoot en het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. In het
inkoopbeleid voor 2021-2024 is daarom vastgelegd dat inkopen zoveel mogelijk
circulair, klimaatneutraal, sociaal en op ethische gronden worden gedaan.
Circulair inkopen leidt ertoe dat zoveel mogelijk hergebruikte of gerecyclede
materialen worden gebruikt en zo min mogelijk niet-hernieuwbare grondstoffen
toegepast.

Zo is in 2020 een traject afgerond waarin acht provincies, op initiatief van
Noord-Holland, gezamenlijk 100 procent duurzame elektriciteit en gas hebben
ingekocht voor al hun eigen energieverbruik. Met het kleinschalig opwekken van
windenergie op het kantoor in Haarlem wil de provincie verder bijdragen aan
het verminderen van CO2-uitstoot. De provincie streeft ernaar dat de acht
provinciale steunpunten in 2028 energieneutraal zijn.

Infrastructuur en stoplichten

Ook met het verduurzamen van [infrastructuur][1] en de installaties daarvoor
(denk aan verkeersregelinstallaties, verkeerscentrales en bruggen) kunnen
belangrijke slagen worden gemaakt. Zowel de aanleg, als het onderhoud vinden
inmiddels zoveel mogelijk duurzaam plaats. Zo wordt een brug die vernieuwd
wordt geheel herbruikbaar gemaakt en is er zelfs een fietsbrug in 3D geprint.
En onlangs is in de Gooi en Vechtstreek de eerste emissieloze concessie voor
bussen van start gegaan. Die rijden daar vanaf volgend jaar allemaal op
elektra.

Door al deze acties is de provincie al een eind op weg naar een
klimaatneutrale en circulaire organisatie.

Het overzicht zal regelmatig worden aangevuld met nieuwe ontwikkelingen om de
provinciale organisatie en eigendommen nog verder te verduurzamen.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing