Provincie steunt cultuur- en erfgoedorganisaties met nieuwe subsidieregelingen

Door: Jan Pronk

NOORDHOLLAND - De provincie Noord-Holland zet in 2022 1,5 miljoen euro in voor twee nieuwe subsidieregelingen voor professionele cultuur- en erfgoedorganisaties. De subsidie is bedoeld voor innovatieve - of samenwerkingsprojecten.

Gedeputeerde Cultuur Zita Pels: "De provincie Noord-Holland vindt dat de culturele en creatieve sector een belangrijke bijdrage levert aan het economisch klimaat, en daarnaast een onvervangbare rol speelt bij het geestelijk welbevinden van de inwoners van Noord-Holland. Daarom steunt de provincie de culturele sector, die hard is geraakt door de coronacrisis, met een pakket aan maatregelen. Het is al mogelijk om gebruik te maken van Cultuurherstel en de Cultuurlening. Nu komen er nog twee subsidieregelingen bij."

De subsidie kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het produceren van voorstellingen door nieuwe makers, of het maken van videoregistraties waarmee meer en ander publiek kan worden bereikt via livestreams. Er is ook financiële ondersteuning mogelijk voor projecten die zich richten op het versterken van de inzet van vrijwilligers en samenwerking met bijvoorbeeld zorginstellingen of sportverenigingen.

Zita Pels: "Veel culturele organisaties hebben de coronacrisis aangrepen om ervaringen op te doen met nieuwe werkwijzen, variërend van livestreams en online lessen tot digitalisering van collecties en podcasts. Het blijkt dat veel nieuwe werkwijzen een structureel karakter kunnen krijgen die ten goede komt aan de continuïteit van de culturele- en erfgoedsector. Daarnaast zien wij dat dat nieuwe lokale en regionale samenwerking kansen biedt."

Pakket voor ondersteuning cultuur en erfgoed
Het budget voor de twee subsidieregelingen komt uit het Economisch herstel- en duurzaamheidsfonds. Provinciale Staten hebben dit fonds in 2020 in het leven geroepen om de economische en maatschappelijke effecten als gevolg van de coronacrisis te verzachten en dit te combineren met de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Het pakket bestaat uit:

CultuurHerstel: een coaching-/adviestraject waarbij een externe professional culturele instellingen adviseert bij het vernieuwen of herzien van het businessmodel. Gestart 1 juli 2021. www.cultuurherstel.nl
Noord-Holland Cultuurlening: leningen onder gunstige voorwaarden voor het opstarten van nieuwe producties. Gestart 1 januari 2022. www.cultuur-ondernemen.nl
NIEUW: Uitvoeringsregeling Impuls innovatie: subsidieregeling voor stimulering van innovatieve activiteiten/projecten/technieken, gericht op kleinere tot middelgrote culturele en erfgoedorganisaties.
NIEUW: Uitvoeringsregeling Impuls samenwerking: subsidieregeling waarbij de focus ligt op (boven-/cross-)sectorale samenwerking ten behoeve van de toekomstbestendigheid, gericht op kleinere tot middelgrote culturele en erfgoedorganisaties.

Meer informatie over de subsidieregelingen staat begin maart op www.noord-holland.nl (subsidieregelingen). Het budget voor de twee subsidieregelingen komt uit het Economisch herstel- en duurzaamheidsfonds.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing