Provincie stimuleert het aanleren van verkeersveilig gedrag

Door: Jan Pronk

NOORDHOLLAND - De provincie Noord-Holland zet in op het aanleren van verkeersveilig gedrag aan kwetsbare doelgroepen. Uit onderzoek blijkt dat schoolgaande kinderen en senioren op de fiets een relatief groot risico lopen in het verkeer. Organisaties die verkeerseducatie op scholen aanbieden, of gemeenten die willen investeren in fietsveiligheid bij ouderen, kunnen vanaf 3 januari subsidie aanvragen bij de provincie.

Volgens landelijke cijfers wordt het steeds onveiliger op de weg. Ook in Noord-Holland neemt het aantal verkeersslachtoffers toe. Eén manier om de wegen veiliger te maken, is om weggebruikers te stimuleren zich veiliger te gedragen. Twee doelgroepen lopen een groter risico dan andere groepen: de schoolgaande kinderen en senioren op de fiets.

Verkeerseducatie
Uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) is gebleken dat verkeerseducatie en -voorlichting tot verkeersveiliger gedrag leiden. Een voorbeeld hiervan is het geven van een gastles op een school, waar bijvoorbeeld aan kinderen wordt geleerd dat je je mobieltje niet moet gebruiken op de fiets omdat je dan afgeleid bent van het verkeer. De provincie stelt ruim 1,6 miljoen euro subsidie beschikbaar in 2022. Organisaties die verkeerseducatie op scholen aanbieden, kunnen vanaf maandag 3 januari tot en met donderdag 17 februari 2021 subsidie aanvragen voor projecten. De subsidieregeling voor verkeerseducatie heet 'Uitvoeringsregeling subsidie Verkeerseducatie Scholieren Noord-Holland 2022 en is te vinden op www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies

Doortrappen
Fietsen is gezond, ook als je al wat ouder bent. Maar oudere fietsers zijn ook kwetsbaar. Het programma 'Doortrappen' helpt om ouderen bewust te maken van hun fietsgedrag, de risico's in het verkeer en mogelijk beschermingsmiddelen. Daardoor kunnen ze langer fit en veilig fietsen. De ondersteuning aan ouderen kan variëren van het geven van tips bij het aanschaffen van een fiets, tot het aanbieden van fietsles. Elke gemeente kan kiezen voor zijn eigen aanpak die aansluit op de bestaande lokale netwerken voor ouderen.

De provincie stelt 110.000 euro beschikbaar aan subsidie in 2022. Een nieuw deelnemende gemeente kan maximaal 10.000 euro subsidie ontvangen. Een gemeente die al eerder Doortrap-activiteiten heeft ontwikkeld met de subsidie van de provincie, krijgt 5.000 euro. Reden van dit verschil: nieuwe gemeentes moet een netwerk opbouwen en personeel opleiden als bijvoorbeeld fietscoach/trainer. De subsidieregeling 'Doortrappen Noord-Holland 2022' staat op www.noord-holland.nl/loket/subsidies Meer informatie over het landelijke programma 'Doortrappen' is te vinden op doortrappen.nl

Slim, schoon en veilig door Noord-Holland
De provincie Noord-Holland investeert in bewust reisgedrag met schonere vervoermiddelen, geholpen door slimme systemen. De verkeersveiligheid staat daarbij altijd voorop. Wij maken het voor de reiziger makkelijker om voor fiets en openbaar vervoer te kiezen en investeren in maatregelen die de CO2-uitstoot door verkeer verminderen. Wij gebruiken de nieuwste technieken om ons daarbij te helpen. Onze eigen infrastructuur onderhouden we zo duurzaam mogelijk en met respect voor natuur en milieu. We investeren in innovaties in de weg- en waterbouw. Zo houden we Noord-Holland bereikbaar én leefbaar. Slim, schoon en veilig reizen in Noord-Holland, daar gaan wij voor.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing