Provincie trekt subsidie fietsenstalling definitief in

Door: Raimond Bos

HAARLEM - De provincie Noord-Holland trekt definitief een subsidie in van € 1.000.000 voor een fietsenstalling bij het station van Beverwijk. Het besluit volgt op een eerdere bekendmaking in juni 2011 dat de provincie voornemens was een drietal aan de gemeente Beverwijk toegekende subsidies in te trekken. De gemeente kreeg voor de fietsenstalling nog enkele maanden respijt om een alternatief project aan te dragen. Dat is niet gelukt. De subsidie werd in eerste instantie toegezegd in 2006. Om aan de eisen van de subsidieverlening te voldoen had voor het einde van dit jaar moeten zijn begonnen met de uitvoering van het project. Dat is niet haalbaar. Ook zijn, naast de financiering, de procedures voor de ruimtelijke ordening en de aanbesteding niet geregeld, terwijl dat volgens de voorwaarden in maart 2011 klaar had moeten zijn. Het eerder gereserveerde geld vervalt nu weer aan een reserve voor investeringen in stedelijke vernieuwing. Daarmee is het voor de provincie mogelijk om het geld elders in te gaan zetten.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing