PWN beschermt infiltratiegebied

Door: Jan Pronk

WIJK AAN ZEE - Bij onderzoek naar de duinen bij Wijk aan Zee is gebleken dat deze gedeeltelijk – als gevolg van de klimaatverandering - moeten worden verhoogd om het infiltratiegebied Kieftenvlak en drinkwaterproductiebedrijf Mensink te beschermen tegen overstroming met zout water.

Door de versteviging van de kustlijn wordt de natuur in stand gehouden en het waterwingebied beschermd. De werkzaamheden in het duingebied duren van 22 januari tot half maart. Na de uitvoering voldoen de duinen aan de strengste veiligheidsnormen.

Zandtransport

Het benodigde zand komt van de Groote Zijp aan de Zeeweg bij Bloemendaal. Het zand wordt met vrachtauto's getransporteerd via Bloemendaal, de Velsertunnel en de Zeeweg naar Wijk aan Zee. Via het Boothuisplein en de Meeuwenweg wordt het zand het duingebied ingereden. Daar worden de duinen met kranen in een nieuw verhoogd profiel gebracht.

Na het aanbrengen van het zand zal de natuur zijn werk doen. De zandlaag ten westen van het Kieftenvlak zal verstuiven, waardoor de 'verhoogde' duinen snel hun natuurlijk, glooiende vorm aannemen. Daar is de ingreep in het duingebied binnen afzienbare termijn niet meer zichtbaar. Op de plek van het oude zanddepot bij de Groote Zijp worden zeer waardevolle vochtige duinvalleien gerealiseerd.

Hinder

Bezoekers aan het duingebied bij Wijk aan Zee hebben mogelijk hinder van de werkzaamheden. Het Kieftenvlak zelf en het zanddepot in Bloemendaal zijn niet toegankelijk voor het publiek. Bij het zandtransport wordt rekening gehouden met de omgeving. De snelheid in bewoonde gebieden wordt aangepast en er wordt zoveel mogelijk buiten de spitstijden gereden. De werkzaamheden zijn voor de start van het broedseizoen afgerond. 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing