PWN dient omgevingsvergunning Laanbomen Marquette in

Door: Ab Jenema

Regio - PWN heeft 30 september 2016 een omgevingsvergunning ingediend voor verjonging van de laanbomen bij Marquette. De allure van een statige oprijlaan op landgoed Marquette mag niet verloren gaan, vindt beheerder PWN. Ook de Heemskerkers van de toekomst moeten ervan kunnen genieten. Dat is de reden dat ruim 25 jaar geleden besloten is tot verjonging van de bomen langs de oprijlaan.

 

Met instemming van de gemeente en de actiegroep "Behoud laanbomen Marquette" heeft een extern bureau de levensverwachting van de resterende 52 bomen onderzocht. De komende 13 jaar wordt in dit deel de uitval van 29 bomen voorzien. Al binnen enkele jaren zullen naar verwachting 2 zware oude bomen in de meest westelijke rij dood gaan. Hier ontstaat dan een groot gat, mede omdat al meerdere bomen daarnaast weggevallen zijn. De statige oprijlaan wordt daardoor steeds meer een 'gatenkaas'. Als de laatste fase van de laan niet snel verjongd wordt, zal het steeds langer gaan duren voordat de laan weer als een eenheid oogt, aldus de natuurbeheerder. Daarnaast is er de komende jaren veel onderhoud nodig om de veiligheid te kunnen blijven garanderen. Om het leeftijdsverschil te verkleinen heeft PWN afgelopen winter voorgesteld aan de gemeente en de actiegroep om de bomen in deze laatste fase te vervangen door 'grotere' Koningslinden.

 

Inmiddels is 2/3 van de verjonging uitgevoerd. PWN, dat het landgoed Marquette in opdracht van de provincie als cultuurhistorisch monument beheert, is verplicht tot het herstel van de laan voor toekomstige generaties. De laatste fase van het herstel van de laan kan volgens PWN niet zonder een aantal bomen te vellen. Sinds het najaar van 2014 is er overleg geweest met de actiegroep om te zoeken naar een oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden. Tot een gezamenlijke oplossing is het echter nog niet gekomen. PWN voelt zich genoodzaakt het herstel in te zetten zodat de laan zo snel mogelijk weer een laan is met een evenwichtige opbouw van bomen. Linda Doedens, boswachter bij PWN: "Om de laan als monument te behouden is het van belang om een uniforme laan te creëren. Dat wordt steeds lastiger als het leeftijdsverschil van de bomen toeneemt."

 

Vergunningsaanvraag

 

PWN heeft een omgevingsvergunning ingediend met de volgende acties

 

1. Om ervoor te zorgen dat het aanzicht vanaf de Marquettelaan zoveel mogelijk hetzelfde blijft, laat PWN van iedere rij bomen de voorste boom staan. Dat betekent dat er dus vier oude bomen blijven staan. Het beheer van deze bomen is er op gericht om ze zolang mogelijk in goede staat te behouden. De veiligheid van de bezoekers staat daarbij voorop. Daarom zal PWN deze bomen regelmatig door een extern bedrijf laten controleren en daarover contact onderhouden met de initiatiefnemers van de actiegroep voordat tot snoei en/of velling zal worden over gegaan. Hiermee komt PWN deels tegemoet aan eerdere bezwaren van de actiegroep.

 

2. De overige bomen zullen worden geveld en vervangen door 'zwaardere' Koningslinden. Deze Koningslinden zijn circa 10 jaar ouder, hebben een stamomtrek van 25 – 30 cm en zijn circa 6 meter hoog. Hierdoor wordt dus ook weer eerder het gewenste beeld (van de oorspronkelijke laan) behaald. Ook de adviezen over optimalisering van de groeiomstandigheden van Groenadvies, een ingenieurs- en adviesbureau gespecialiseerd in bouwen met groen, zullen zo goed mogelijk uitgevoerd worden. Deze adviezen hebben betrekking op bodemverbetering, kwaliteit van de bomen en begeleidingssnoei (een methode van snoeien die de jonge boom `begeleidt` naar het gewenste eindresultaat).

 

Met bovenstaande vergunningsaanvraag hoopt PWN een snelle verjonging van de laanbomen bij Marquette te kunnen realiseren.

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
LEQUAL Online Marketing