PWN en HHNK winnen Waterinnovatieprijs 2017 in categorie 'Schoon Water'

Door: Jan Pronk

IJMOND - Het project 'Ge(o)zond Water, een gezamenlijk project van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en drinkwaterbedrijf PWN, heeft maandag 27 november jl. de Waterinnovatieprijs 2017 van de Unie van Waterschappen gewonnen in de categorie 'Schoon Water'. Het projectteam onderzoekt of het mogelijk is om met bestaande drinkwatertechnieken microverontreinigingen uit afvalwater te zuiveren.

"Een project met enorme potentie, vooral vanwege het vernieuwende perspectief op afvalwater en drinkwater en de centrale toepasbaarheid," aldus de jury. "De innovatie zit in drie elementen: een optimale combinatie van beschikbare technieken, de directe toepassing van het gezuiverde water voor hoogwaardig gebruik en de innovatieve monitoring. Hiermee worden belangrijke stappen gezet richting bronbestrijding en het sluiten van de waterketen. De jury is onder de indruk van de vergaande samenwerking tussen waterschap, drinkwaterbedrijf en industrie. En zij ziet dit als een mooi begin van een systeemverandering, die zeker ondersteund moet worden."

Microverontreinigingen uit afvalwater

Het Ge(o)zond Waterproject richt zich op het sluiten van de waterketen door microverontreinigingen te verwijderen uit het afvalwater van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van HHNK in Wervershoof. Hierbij wordt met een pilotinstallatie onderzocht of de geavanceerde drinkwatertechnieken van PWN, zoals ozonisatie en keramische membraanfiltratie, kunnen worden ingezet. "Het IJsselmeer is niet alleen onze belangrijkste bron voor de drinkwatervoorziening van Noord-Holland, maar ook een belangrijke stimulans voor ons innovatieve karakter. Het heeft ons in al die jaren dat we gebruik maken van het ijsselmeerwater, heel wat hoofdbrekens gekost om hiervan betrouwbaar en gezond drinkwater te maken, maar die hoofdbrekens hebben ook mooie drinkwatertechnieken opgeleverd. Dat we nu voor dit project een prijs winnen, is een mooie opsteker voor het team en onze innovatiekracht," aldus PWN-directeur Joke Cuperus. De partijen hopen dat het project inzicht geeft in de haalbaarheid en mate van verwijdering van microverontreinigingen uit gezuiverd afvalwater met behulp van verschillende combinaties van (geavanceerde) drinkwaterzuiveringstechnieken. De waterkwaliteiten uit de verschillende zuiveringscombinaties zijn waarschijnlijk beter dan oppervlaktewater en we zijn dus ook geïnteresseerd in mogelijke nieuwe toepassingen voor het gezuiverde water. Het onderzoek moet uiteindelijk uitwijzen welke toepassingen dat zijn.

Schonere bronnen en een schonere leefomgeving voor mens en dier

Onder microverontreinigingen vallen stoffen als medicijnresten, hormonen, bestrijdingsmiddelen, nano- en microplastics, die via het riool in het afvalwater terecht komen. Op deze manier werken we gezamenlijk aan schonere bronnen en een schonere leefomgeving voor mens en dier. Andere doelen van dit project zijn het nauwkeurig en reproduceerbaar meten van microverontreinigingen, het kunnen meten en interpreteren van de effecten van behandeld water en het vaststellen van de effectiviteit van de diverse zuiveringsstappen. In 2020 is het pilotonderzoek afgerond voor de bouw van een volschaal demo-installatie op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Wervershoof. "Een belangrijk onderwerp, dat ons allen raakt, krijgt hiermee verdiend de aandacht en steun voor verdere ontwikkeling. Schoon water, nu en in de toekomst, wie wil dat nu niet?" aldus Noor Ney, Hoofd Waterketen HHNK.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing