PWN herstelt Castricums duingebied

Door: Ab Jenema

IJMOND - Binnen de grenzen van het Noordhollands Duinreservaat ligt een voormalige akker, de Brabantse Landbouw. PWN start hier begin februari met een natuurherstelproject. Momenteel wordt het gebied gedomineerd door ruige grassoorten, waardoor unieke duinsoorten niet de kans krijgen zich hier te vestigen. De werkzaamheden aan de Brabantse Landbouw worden gecombineerd met de herstelwerkzaamheden aan gebied de Lepstukken op de voormalige parkeerplaats van camping Bakkum.

                                                                                   

Werkzaamheden Brabantse Landbouw

PWN gaat de bovenste laag van de bodem afgraven. Het duin wordt door de werkzaamheden omgevormd tot een moza├»ek van natte duinvalleien, laag-begroeiing en kleinere stuifvalleien. Want daar waar zand wordt weggeblazen door zilte lucht en afwisselend wordt vastgehouden door planten (beschutting) zijn de omstandigheden optimaal voor unieke duinsoorten om zich te herstellen. Over een aantal jaren verwacht PWN dat planten, zoals parnassia en orchidee├źn, en dieren, zoals de zandhagedis, de heideslak en de kleine parelmoervlinder, zich weer vast hebben gevestigd in het gebied. Het vrijgekomen zand krijgt een bestemming in de Lepstukken.

 

De diepte van de graafwerkzaamheden is gebaseerd op onafhankelijk geo-archeologisch onderzoek. PWN graaft alleen dieper op plekken waar geen vondsten verwacht worden. Gedurende de werkzaamheden is er een archeoloog ter plaatse. Ook wordt er streng opgetreden tegen 'onbevoegden', die de plaats van de werkzaamheden betreden of verstoren.

 

Werkzaamheden Lepstukken

Het vrijgekomen zand uit de Brabantse Landbouw krijgt een bestemming in de Lepstukken aan de Zeeweg in Castricum. De vochtige duinvallei, de Lepstukken, ligt op steenworp afstand van het waterwinnings- en waterzuiveringsgebied van PWN. De nabijgelegen vallei vormt door de komst van watercrassula een bedreiging voor deze waterwinning, die zo belangrijk is voor de inwoners van Noord-Holland. Watercrassula komt oorspronkelijk niet voor in de duinen en kan in natte gebieden een dichte vegetatiemat vormen die de infiltratie van water sterk vermoeilijkt. Eerder pogingen om de plant uit het gebied te verwijderen zijn mislukt. Door de vallei te dempen met zand is de vallei ongeschikt voor de watercrassula om te groeien en sterft deze uit. Kenmerkende duinvegetatie krijgt hierdoor opnieuw de kans om zich in de Lepstukken te vestigen en de waterzuivering blijft gewaarborgd. Het gebied wordt door de werkzaamheden omgevormd tot een gebiedseigen droog duingrasland met 's winters hier en daar vochtige plekken.

 

Vragen

Neemt u, voor meer informatie over de werkzaamheden, een kijkje op de website van PWN, www.pwn.nl/werkenaandeduinen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze mailen naar [email protected].

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing