Raad Beverwijk draagt Martijn Smit voor als nieuwe burgemeester

Door: Ab Jenema

Beverwijk - De gemeenteraad heeft vanavond in een besloten zitting besloten de heer M.E. Smit uit Nederhorst den Berg aan te bevelen als burgemeester van de gemeente Beverwijk. Drs. M.E. (Martijn) Smit is 53 jaar en geboren op 2 mei 1963 te Edam. Hij heeft de Hogere Bestuursdienstopleiding gevolgd en daarna studeerde hij af in recht en openbaar bestuur. Sinds 2010 is de heer Martijn Smit burgemeester van de gemeente Wijdemeren.

Daarvoor was hij bijna vijf jaar burgemeester van de gemeente Zeevang. Zijn bestuurlijke loopbaan is hij in 2000 begonnen als wethouder in de gemeente Edam - Volendam. Eerder vervulde hij gedurende ruim tien jaar verschillende ambtelijke functies. De heer Smit is lid van de PvdA. Martijn Smit wordt als burgemeester van Beverwijk aanbevolen vanwege zijn ruime bestuurlijke ervaring en zijn duidelijke visie op het functioneren van het openbaar bestuur in relatie met de samenleving. Ook op het gebied van bestuurlijke samenwerking, openbare orde en veiligheid heeft hij relevante ervaring.

Martijn Smit weet een goede balans aan te brengen tussen daadkrachtig opereren en het zorgen voor verbinding. Als bestuurder en als mens komt hij over als iemand met een bij Beverwijk passend evenwicht tussen gevoel voor decorum, daadkracht en toegankelijkheid. De vanavond vastgestelde aanbeveling vormt de afronding van een proces dat begon met de vaststelling van de profielschets door de raad waarin de kwaliteiten waren verwoord, waaraan de nieuwe burgemeester dient te voldoen. Zowel een enquête onder de inwoners als gesprekken met stakeholders vormden input voor de profielschets. Vervolgens heeft de vertrouwenscommissie het raadsbesluit van vanavond voorbereid. In de vertrouwenscommissie hadden zitting de fractievoorzitters aangevuld met een vertegenwoordiger van het college als adviseur en de griffier als secretaris.


De aanbeveling zal verzonden worden naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die een Koninklijk Besluit zal voorbereiden. De installatie en beëdiging is voorzien op donderdag 18 mei 2017.

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing