Raad maakt werk van participatie, voorstel ‘TRIP’ aangenomen

Door: Ab Jenema

Beverwijk – Het voorwerk van de Tijdelijke Raadscommissie Inwonersparticipatie (TRIP) is afgerond. Een nader aan te wijzen onderzoeksbureau zal verder gaan met het beantwoorden van enkele onderzoeksvragen die erop gericht zijn de inwonersparticipatie te verbeteren en te verhogen.

Samenstelling en missie
De onderzoekscommissie heeft de opdracht gekregen te werken aan een onderzoeksvraag voor een nog nader aan te wijzen bureau. De onderzoekscommissie bestond uit de leden Uiterwijk (VRIJ!), Bal (SamenBeverwijk), Van Vliet (D66) en Van Wijck (VVD). Als externe adviseurs hebben Van Overmeeren (Participatieraad) en Kuijpers (ondernemer) zich verbonden aan de commissie. Burgemeester Smit trad op als voorzitter.

Onderzoeks vraag
Commissielid Uiterwijk: “Met deze vragen hebben we echt een slag geslagen. In verschillende sessies hebben we uitvoerig gespard over wat participatie is en vooral waar in Beverwijk behoefte aan is. Wat ons betreft is dit voorstel de basis en hopen het daarmee goed en breed aan te kunnen pakken.”Het uitgangspunt is de hoofdvraag: Hoe kunnen de inwoners van de gemeente Beverwijk zo goed mogelijk meedenken en meedoen over en aan beleidsvraagstukken in hun leefomgeving en de inhoud daarvan meebepalen? En hoe kunnen de raad, het college en de organisatie de ruimte hiervoor bevorderen?

Vervolg
Met dit voorstel is de eerste fase afgerond. De gemeenteraad bleek unaniem voor het voorbereidende werk en onderzoeksvragen te stemmen. Dat betekent dat er een budget is, de kaders zijn vastgesteld en de vragen klaar zijn om in het vervolgtraject uit te worden gezocht. In samenwerking met een nog nader aan te wijzen onderzoeksbureau wordt dit uitgevoerd. Dezelfde commissieleden zullen ook in deze fase het proces begeleiden. De verwachting is dat dit medio 2019 verder vorm krijgt.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
LEQUAL Online Marketing